Statlig lönegaranti

Statlig lönegaranti är en fond som betalar ut bland annat löner och pensioner till anställda vid ett företags konkurs.

Lönegarantin kan ges i sammanlagt åtta månader och ersätter maximalt fyra prisbasbelopp per anställd.

Förutom löner och pensioner ersätts också andra löneförmåner som förmånsbil, bostadsförmån, kostförmån och fri telefon. Dessutom ingår intjänad semesterlön, semesterersättning och uppsägningslön.

En enskild näringsidkare, dennes make eller en handelsbolagsdelägare räknas inte som anställd och omfattas därför inte av lönegarantin.

En aktieägare kommer i många fall inte heller att omfattas av statlig lönegaranti vid en konkurs, trots att aktieägaren själv är anställd av sitt eget aktiebolag. Äger aktieägaren själv eller tillsammans med någon närstående en väsentlig andel i företaget och har ett betydande inflytande över verksamheten omfattas aktieägaren normalt inte av lönegarantin.

Det är konkursförvaltaren som avgör vilka som ska omfattas av lönegarantin, beroende på omständigheterna i varje speciellt fall.

Trots att lönegarantin träder in och betalar lönerna försvinner inte fordran på konkursboet. Staten tar över den förmånsrätten och bevakar denna fordran i konkursen.

Ordlista - Ordförklaring för statlig lönegaranti - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Statlig lönegaranti

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Statlig lönegaranti

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.