Stiftelse

En självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. En styrelse eller en förvaltare måste ha åtagit sig att förvalta stiftelsen och dess förmögenhet.

Stiftelsen bildas genom ett förordnande av en eller flera stiftare som avskiljer egendom som ska förvaltas för ett bestämt ändamål. Förordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Förordnandet kan vara ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller ett annat dokument (stiftelseurkund). Stiftaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

Stiftelser kan ha vitt skilda ändamål. Stiftelser har rätt att bedriva näringsverksamhet i eget namn.

En stiftelse är en juridisk person. Det innebär att stiftelsen kan ha egna fordringar och skulder, sluta avtal mm. Det är bara stiftelsens tillgångar som svarar för dess åtaganden (förpliktelser).

Se även personalstiftelse och pensionsstiftelse.

[[+stf]]

Ordlista - Ordförklaring för stiftelse - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för stiftelse - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för stiftelse - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.