Styrelseordförande

Den person som leder styrelsens arbete.

Ordförandens främsta uppgifter är att kalla till styrelsemöten och att bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. I aktiebolagsstyrelser som består av mer än en ledamot ska en av ledamöterna vara ordförande. I en ekonomisk förening måste det alltid finnas en styrelseordförande.

Det är styrelsen som väljer ordförande om inte annat föreskrivs i bolagsordningen/föreningens stadgar eller har beslutats av bolagsstämman/föreningsstämman. Den verkställande direktören (vd) får inte vara styrelseordförande (gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar).

Ordlista - Ordförklaring för styrelseordförande - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för styrelseordförande - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för styrelseordförande - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.