Substansvärdemetoden

En metod som används vid företagsvärdering och som går ut på att företagets värde beräknas som den verkliga förmögenheten i företaget.

Metoden utgår från en marknadsvärdering av samtliga tillgångar i balansräkningen. Därefter avräknas rörelseskulderna och eventuella latenta skatteskulder. Kvar blir en nettoförmögenhet, ett substansvärde.

Substansvärdemetoden väljer man när det är tillgångarna i det tilltänkta företaget som är av intresse.

Andra metoder för företagsvärdering är avkastningsvärdemetoden och cash-flowmetoden.

Ordlista - Ordförklaring för substansvärdemetoden - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för substansvärdemetoden - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för substansvärdemetoden - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.