Teckningslista

I samband med en nyemission ska aktietecknarna skriva sin namnteckning och antal tecknade aktier på en teckningslista.

Teckningslistan måste innehålla beslutet om nyemission samt viss annan information, bland annat den senaste årsredovisningen. Man kan också i teckningslistan hänvisa till något kompletterande dokument som t ex kan innehålla särskilda villkor för aktieteckningen, styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande om apportbestämmelse eller kvittningsförbehåll. Dokumentet ska bifogas som kopia till teckningslistan. Om alla aktier tecknas direkt vid bolagsstämman kan teckningen istället göras i bolagsstämmoprotokollet.

Även i samband med bildandet av ett aktiebolag ska aktietecknarna skriva sin namnteckning och antal tecknade aktier på en teckningslista. Teckningslistan kan antingen göras separat eller tas med i stiftelseurkunden. Om teckningen görs på en separat lista måste listan innehålla en avskrift av stiftelseurkunden.

Ordlista - Ordförklaring för teckningslista - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för teckningslista - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för teckningslista - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.