Terminskontrakt

avtal i vilket parterna kommer överens om en överlåtelse av en viss egendom vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms i avtalet.

Ett terminskontrakt innefattar – till skillnad mot ett optionskontrakt (se option) – en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Någon betalning görs inte vid avtalets ingående, däremot krävs som regel att båda parterna ställer någon säkerhet. Storleken på säkerheten bestäms av hur stora riskerna för prisförändring är och i förlängningen av hur stor den potentiella förlustrisken är på terminskontraktet.

Ett terminskontrakt – eller kort uttryckt: en termin – måste i likhet med vad som gäller för ett optionskontrakt avse en viss egendom, t ex ett värdepapper eller en valuta. En termin hör således alltid ihop med en underliggande egendom. Terminer och optioner kallas gemensamt för derivatinstrument.

Terminer kan vara standardiserade eller individuellt utformade. Standardiserade terminer har tillkommit för att få till en likvidare marknad. Standardiseringen avser den underliggande egendomen och dess kvantitet samt kontraktets förfallodag. Det enda som återstår att förhandla om när det gäller de standardiserade terminskontrakten är priset på egendomen.

För de individuellt utformade terminskontrakten (OTC-terminer) bestäms kvantiteten på den underliggande egendomen samt likvid- och leveransdag individuellt i varje enskild affär.

Marknadsplatser för terminer finns över hela världen. I Sverige sker handeln på Omhex.

Ordlista - Ordförklaring för terminskontrakt - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för terminskontrakt - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för terminskontrakt - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.