Turordningsregler

Reglerar turordningen avseende vilka anställda som har företräde till fortsatt arbete vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Turordningsreglerna finns i LAS (lag om anställningsskydd) och måste följas av arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetstagarens plats i turordningen bestäms av hans sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren efter systemet "sist in, först ut". Den anställde får också räkna in anställningstid i andra företag i samma koncern. Om flera personer varit anställda på dagen lika länge, har den med högre ålder företräde till att bli kvar.

Vid beräkning av anställningstid får en anställd lägga till en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som han påbörjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får en person räkna med högst 60 sådana bonusmånader.

Om det finns flera driftsenheter på ett företag, görs en turordningslista för varje enhet. Om företaget har kollektivavtal görs en turordning för varje avtalsområde. De anställda som blir kvar måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet.

En arbetsgivare med högst 10 anställda har rätt att undanta två personer från turordningen. Dessa personer ska ha en särskild betydelse för verksamheten.

Ordlista - Ordförklaring för turordningsregler - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för turordningsregler - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för turordningsregler - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.