Uppsägning

Åtgärd genom vilken en arbetsgivare eller en arbetstagare ensidigt upphäver en anställning.

Arbetsgivarens rätt att säga upp en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd. En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad. I sista hand kan detta prövas av Arbetsdomstolen, som kan förklara en uppsägning ogiltig.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska göras skriftligen. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren också uppge sina skäl till uppsägningen. Uppgiften ska vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Man skiljer mellan två typer av uppsägningar: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl.

En arbetstagare kan säga upp sig själv. Anställningen upphör då efter en viss uppsägningstid. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren går med på att arbetstagaren får lämna sin anställning redan före uppsägningstidens slut.

[[+ant]]

Ordlista - Ordförklaring för uppsägning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för uppsägning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för uppsägning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.