Uppsägningstid

Tid från det att besked om uppsägning meddelas till det att uppsägningen träder i kraft.

Idag gäller enligt LAS (lag om anställningsskydd) två olika system för arbetsgivarens uppsägningstider. Det som är avgörande för vilket system som ska användas är när anställningsavtalet har ingåtts.

För anställningsavtal som ingåtts 1 januari 1997 eller senare är uppsägningstiden enligt LAS kopplad till hur länge den anställde arbetat i företaget.

För anställningsavtal som ingåtts före 1 januari 1997 gäller att en anställd alltid har rätt till en uppsägningstid på minst en månad. Uppsägningstiden förlängs vid högre ålder.

Om den anställde säger upp sig är uppsägningstiden 1 månad (det går att avtala om längre uppsägningstid men inte kortare). Andra uppsägningstider kan gälla enligt kollektivavtal.

Ordlista - Ordförklaring för uppsägningstid - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för uppsägningstid - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för uppsägningstid - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.