Utlandstraktamente

Den ersättning en arbetsgivare betalar för att täcka den anställdes ökade levnadskostnader vid tjänsteresor i utlandet.

Vid tjänsteresor utomlands gäller motsvarande regler som för inrikes tjänsteresor. Förutsättningen för att traktamentet ska vara skattefritt är att tjänsteresan är förenad med övernattning och gått till en plats som ligger mer än 50 km från både den anställdes bostad och tjänsteställe. Schablonbeloppen skiljer sig dock från de svenska. För varje land finns ett särskilt belopp (normalbelopp) för högsta skattefria schablonberäknade utlandstraktamente.

Ordlista - Ordförklaring för utlandstraktamente - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för utlandstraktamente - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för utlandstraktamente - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.