Utskiftning

Utbetalning av återstående medel till aktieägarna i samband med likvidation av ett aktiebolag. Utskiftning görs av likvidatorn när kallelsetiden för okända borgenärer gått ut. En förutsättning för att likvidatorn ska kunna göra detta är att alla övriga likvidationsåtgärder genomförts, t ex realisering av bolagets tillgångar. Innan utskiftningen genomförs är det viktigt att alla upplupna skulder beaktas, t ex arvoden till revisor för granskning av årsredovisningar och slutredovisningshandlingar. När utskiftningen är verkställd ska likvidatorn upprätta en redogörelse för skiftet, en s k skifteshandling.

Ordlista - Ordförklaring för utskiftning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för utskiftning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för utskiftning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.