Utsvältningsregeln

En regel som finns i aktiebolagslagen och som innebär att en minoritet som representerar minst en tiondel av ägarna till samtliga aktier i ett aktiebolag, kan kräva att bolaget lämnar en utdelning som motsvarar åtminstone halva nettovinsten för året. Nettovinsten är vad som finns kvar av årets vinst sedan avdrag gjorts för balanserade förluster och avsättningar gjorts till de fonder som krävs enligt lag eller enligt bolagsordningen. Minoriteten ska framställa sitt yrkande innan något beslut om vinsten har fattats. Utdelningen får inte stå i strid med bolagets konsolideringsbehov. Bolaget behöver aldrig lämna större vinstutdelning än 5% av det egna kapitalet.

Ordlista - Ordförklaring för utsvältningsregeln - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för utsvältningsregeln - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för utsvältningsregeln - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.