Uttagsmoms

Reglerna om uttagsmoms innebär att det privata nyttjandet av varor och tjänster i en momspliktig verksamhet momsbeläggs.

Uttagsmomsen beräknas

  • för varor på inköpsvärdet (eller självkostnadspriset om det saknas ett inköpsvärde)
  • för tjänster på kostnaden för att tillhandahålla tjänsten.

Självkostnadspriset är tillverkningskostnader plus försäljnings- och administrationskostnader. Även underordnade kostnader ingår, t ex transportkostnader. Är marknadsvärdet vid uttaget lägre än inköpsvärdetfår marknadsvärdet användas vid momsberäkningen.

Du måste också redovisa moms om du privat har använt företagets tillgångar, t ex en båt eller en husvagn.

Vid uttag är det alltså skillnad mellan uttagets värde

  • ur momssynpunkt, då inköpsvärdet för varor respektive kostnaden för att tillhandahålla tjänsten gäller (självkostnaden), och
  • ur inkomstskattesynpunkt, då marknadsvärdet gäller.

Observera att vid inköp av varor och tjänster som inte hör till verksamheten utan är avsedda för de anställdas eller ägarens privata konsumtion, får momsen inte lyftas, och det blir då inte heller aktuellt att redovisa moms vid försäljningen.

Du kan läsa mer utförligt om uttagsmoms och allt annat värt att veta om den praktiska momshanteringen i vår bok MOMS – praktisk handbok i mervärdesskatt

Ordlista - Ordförklaring för uttagsmoms - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för uttagsmoms - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för uttagsmoms - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.