Varulager

Inom redovisning är varulager tillgångar som är avsedda för tillverkning och förbrukning. Inkomstskattelagen ger inte någon exakt gräns mellan lager och andra tillgångar. För det mesta är det inte svårt att säga om det är en lagertillgång.

Lagertillgångar är råvaror, förbrukningsvaror, varor under tillverkning och färdigvaror. Även aktier, obligationer och andra värdepapper samt immateriella anläggningstillgångar kan vara lagertillgångar, om företaget bedriver handel med dem. Även en fastighet är en lagertillgång när det handlar om byggnadsrörelse, tomtrörelse eller liknande.

Varulagret delas i redovisningen upp i följande grupper:

• råvaror och förnödenheter

• varor under tillverkning

• färdiga varor och handelsvaror

• pågående arbeten för annans räkning

• förskott till leverantörer.

Se även varulagervärdering.

Ordlista - Ordförklaring för varulager - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för varulager - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för varulager - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.