Verkställande direktör (vd)

Person i ett aktiebolag, som ska sköta den löpande verksamheten och se till att företagets redovisning och liknande är i ordning.

Vd har rätt att fatta beslut och ingå avtal om sådant som ingår i aktiebolagets normala löpande verksamhet. Större frågor är däremot styrelsens sak att fatta beslut om. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av den instruktion till vd som styrelsen utarbetar.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör. I dessa bolag får vd och styrelsens ordförande inte vara samma person. I ett privat aktiebolag får styrelsen utse vd. Det finns inget hinder mot att utse styrelsens ordförande till vd.

Vd har tillsammans med styrelsen ansvar för att årsredovisningen lämnas i tid till Bolagsverket. Görs inte detta kan vd bli personligt betalningsansvarig för skulder som uppkommer. Detsamma gäller om vd inte ser till att göra en kontrollbalansräkning och vidta åtgärder i tid när bolagets aktiekapital har förbrukats till mer än hälften.

Om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och beslutet leder till skada för aktiebolaget kan bolagsstämman kräva att vd ska ersätta skadan.

För att aktiebolagets intressen inte ska åsidosättas i fall där vd kan ha avvikande intressen finns regler om så kallat ställföreträdarjäv. Reglerna innebär att vd inte får handlägga ärenden där vd är jävig.

Ordlista - Ordförklaring för verkställande direktör (vd) - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för verkställande direktör (vd) - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för verkställande direktör (vd) - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.