Vikariat

Tillfällig tjänstgöring i någon annan persons ställe.

En vikariatsanställning görs för att någon i den ordinarie personalen är borta från jobbet på grund av

• sjukdom

• semester

• föräldraledighet

• militärtjänst

• studier

• annan tjänstledighet.

Det måste av vikariatsavtalet framgå för vem vikarien vikarierar. Vikariatet måste också vara tidsbestämt. Det är ofta lämpligt att använda sig av en relativt bestämd tidsperiod, exempelvis "Stina vikarierar för Maja så länge Maja är föräldraledig, dock längst till 20xx-03-31".

Om den ordinarie slutar sin anställning upphör även vikariatet efter den ordinaries uppsägningstid. Detta gäller dock bara vikariat med en relativt bestämd tidsperiod. Vid rent tidsbestämda vikariat upphör vikariatet först när den avtalade tiden löpt ut.

En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tre år inom en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd.

Ordlista - Ordförklaring för vikariat - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för vikariat - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för vikariat - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.