Vinstmarginal

Inom räkenskapsanalys är vinstmarginal ett mått på hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen. Eftersom vinstmarginalen bygger på resultatet före räntekostnader tar detta nyckeltal hänsyn till samtliga kostnader utom räntekostnaderna. Här spelar det alltså ingen roll hur företaget har finansierat sin verksamhet. Detta medför att nyckeltalet är mest användbart i en analys av vinstmarginalerna över en hel marknad eller i en konkurrentanalys. Målet är att kunna bedöma de totala affärsmarginalerna utan att behöva ta hänsyn till om företaget är hårt skuldsatt eller inte.

Vinstmarginalen beräknas som ett procenttal enligt formeln nedan.

Formel:

Vinstmarginal = Vinst före räntekostnader / Omsättning

Läs mer om alla viktiga nyckeltal och hur de beräknas i boken 
Företagets ekonomi.

Ordlista - Vad är vinstmarginal? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är vinstmarginal? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är vinstmarginal? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.