Avtalsförsäkring

Avtalsförsäkringar är kollektivt avtalade försäkringar som ska förbättra det skydd den anställde har vid arbetsskada, uppsägning eller långvarig sjukdom. De anställda får också möjlighet till en bättre pension och ett efterlevandeskydd för anhöriga.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för avtalsförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.