Personal / Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

– för arbetstagare och företag  
LEI-koder för värdepappershandel

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 september. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Publicerad: 2021-07-02
Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen har beslutat att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare tre månader, dvs för juli–september 2021.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

För redovisningsperioderna januari–september 2021 lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp per månad:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad per månad
0,35%högst 250 000 kr
0,63%250 001 kr – 500 000 kr
0,77%500 001 kr – 1 000 000 kr
0,86%1 000 001 kr – 1 667 000 kr
1,07%över 1 667 000 kr
* % av den totala lönekostnaden per månad.

För redovisningsperioderna oktober–december 2021 (dvs de perioder då de extra stödåtgärderna pga corona inte gäller) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp under tremånadersperioden, dock med sammanlagt högst 250 000 kr:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad under tremånadersperioden
0,5%högst 750 000 kr
0,9%750 001 kr – 1 500 000 kr
1,2%1 500 001 kr – 3 000 000 kr
1,3%3 000 001 kr – 5 000 000 kr
1,5%över 5 000 000 kr
* % av den totala lönekostnaden under tremånadersperioden.
Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 september 2021. Ersättningen för karensavdraget är 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september 2021. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning) för dag 1–14 under sjukperioden. Från och med 1 januari är stödet höjt från 804 till 810 kr per dag oavsett val av antalet karensdagar.

Ersättning till riskgrupper förlängs

Regeringen har beslutat att möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska förlängas till och med 30 september 2021. De åtgärder som förlängs är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger.
Läkarintyg

Regeringen har beslutat att förlänga slopandet på läkarintyg under de 14 första dagarna för alla sjukskrivna. Förlängningen gäller till och med 30 september 2021.

Försäkringskassan har tidigare meddelat att de förlängt beslutet att läkarintyg inte ska krävas förrän tidigast dag 22 vid ansökan om sjukpenning och vid vård av sjukt barn. Detta gäller också till och med 30 september.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!