25% rabatt på alla program!

Förlängt stöd vid sjukdom

– för arbetstagare och företag  
Personal - Förlängt stöd vid sjukdom - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget), samt kravet på läkarintyg.

Publicerad: 2021-01-26
Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen har beslutat att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs för januari–februari 2021.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 28 februari 2021. Dessutom har ersättningen höjts från 804 kr till 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 28 februari 2021. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning) för dag 1–14 under sjukperioden. Från och med 1 januari är stödet höjt från 804 till 810 kr per dag oavsett val av antalet karensdagar.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna i en sjukperiod ska gälla till och med 30 april 2021.

Försäkringskassan meddelade tidigare att från och med 15 december kommer inga läkarintyg krävas förrän dag 22 i sjukperioden. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

Inte heller vid vård av sjukt barn kommer läkarintyg att krävas förrän dag 22. Detta ska gälla till och med 30 april 2021.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!