Personal / Friskvårdsbidraget utökas

Friskvårdsbidraget utökas

LEI-koder för värdepappershandel

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

Publicerad: 2020-08-10
Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag. För att vara skattefri måste förmånen erbjudas samtliga anställda.

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån

Arbetsgivaren kan erbjuda motions- och friskvårdsförmån som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

Enklare slag av motion och friskvård som arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen, eller genom att disponera en annan lokal eller genom abonnemang som arbetsgivaren själv väljer och betalar direkt till en anläggning (t ex gymkort), räknas som en naturaförmån.

Ny dom från HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två nya prejudicerade domar konstaterat att fält- och westernskytte samt kurser i hästkörning räknas som aktiviteter som omfattas av reglerna om skattefria friskvårdsbidrag. Enligt HFD saknar det betydelse att aktiviteterna är avancerade eller ställer krav på viss utrustning eller medlemskap i en förening. Om aktiviteterna innehåller praktiska moment som innebär motion kan de ändå omfattas av skattefriheten för friskvårdsbidrag.

Räckvidden för friskvårdbidrag utökas

Enligt Skatteverket innebär domarna från HFD att räckvidden för vilka aktiviteter som friskvårdsbidraget kan omfatta har utökats. Under förutsättning att övriga villkor (se ovan) är uppfyllda kan friskvårdsbidraget användas för alla aktiviteter som innehåller moment av motion.

Det innebär att t ex hobby- och fritidsaktiviteter omfattas så länge aktiviteten innehåller moment av motion. Exempel på aktiviteter som därmed omfattas är:

 • Agility
 • Bergsguide
 • Enduro
 • Fortsättningskurs i hästkörning
 • Forsränning
 • Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion
 • Motorcross
 • Paintball
 • Personlig startavgift i tävling eller lopp
 • Självförsvarskurs
 • Speedway
 • Sportfiske
 • Westernskytte

Friskvårdsbidraget kan bara användas till själva motionsaktiviteten, t ex startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort, samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då. Det kan dock inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand. Friskvårdbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller personliga medlemskap i föreningar.

Krav på enklare slag för naturaförmån

För naturaförmåner gäller fortfarande kravet på enklare slag. Det är alltså bara aktiviteter som ersätts genom friskvårdsbidrag som omfattas av utökningen.

Skatteverkets ställningstagande 8-375481 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!