Kostförmån

När en arbetsgivare ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta normalt en skattepliktig kostförmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om denne får förmånen vid enstaka tillfällen eller varje dag. Kost som en anställd får på grund av sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar. Det finns vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri, exempelvis kost vid representation.

Ny beräkning från och med 2021

Skatteverket har till och med år 2020 med hjälp av SCB varje år fastställt schablonmässiga kostförmånsvärden. Från och med 1 januari 2021 ska kostförmånen för en hel dag motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor. För en måltid (lunch eller middag) blir kostförmånen 40% av beloppet för en hel dag. För frukost är kostförmånen 20% av beloppet för en hel dag. För 2023 motsvaras detta av 55 kr för frukost, 110 kr för måltid och 275 kr för hel dag (minst tre måltider). 

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för kostförmån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.