BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

Kostförmån

När en arbetsgivare ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta normalt en skattepliktig kostförmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om denne får förmånen vid enstaka tillfällen eller varje dag. Kost som en anställd får på grund av sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar. Det finns vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri, exempelvis kost vid representation. Skatteverket fastställer varje år schablonmässiga kostförmånsvärden.

Personal - Ordförklaring för kostförmån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.