Kostnadsersättning

Kostnadsersättning är en ersättning som arbetsgivaren lämnar till den anställde för att täcka avdragsgilla kostnader som den anställde har haft för sitt arbete.

Med avdragsgilla kostnader menas kostnader som den anställde får dra av i sin inkomstdeklaration. De vanligaste exemplen på kostnadsersättning är traktamente och reseersättning vid tjänsteresor.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för kostnadsersättning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.