28 mars 2023 - 14:30: Vi har för närvarande problem med internet vilket innebär att det kan vara problem att logga in och ladda ner från Mina Sidor. Vi jobbar så snabbt vi kan för att lösa det.

Personal / Lönebesked efter GDPR

LEI-koder för värdepappershandel

Vi har gjort en enkätundersökning för att få veta hur svenska företag levererar lönebesked till de anställda efter införandet av GDPR. Just lönebesked har varit en mycket omdiskuterad fråga på löne- och personalområdet det senaste året och buden har varit många – från att det duger med e-post där man anger anställningsnummer istället för personuppgifter till att det krävs rigorösa säkerhetsåtgärder. 

Publicerad:
37 % använder digital brevlåda eller annan app-lösning

Mer än vart tredje företag uppger att de använder Kivra eller någon annan digital brevlåda för distribution av lönebesked. Mot bakgrund av att flertalet företag (63 %) i undersökningen hanterar relativt många lönebesked, fler än tio i månaden, känns den här siffran låg. Man kan tycka att ju fler lönebesked företaget hanterar, desto större anledning att använda en säker och kostnadseffektiv lösning. Men 37 % innebär ändå att digital brevlåda/app är den vanligaste lösningen för distribution av lönebesked i början av 2019.

20 % skickar med e-post och lika många med vanlig post

Lägger man samman användandet av post (20 %) och e-post (20,6 %) hamnar man på 40,6 %, vilket överstiger användandet av mer digitala distributionssätt. En rimlig gissning är att andelen e-post var högre innan GDPR infördes, men säkert kan man inte veta då vi inte har någon referensundersökning att peka på. Flera företag anger att man använder krypterad e-post för att leva upp till kraven i GDPR.

Personlig överlämning, kuvert i postfack, inloggning på intranät

Utöver de tre dominerande distributionssätten – digital brevlåda/app, e-post och post – är personlig överlämning av lönebeskeden vanligast. Vissa lämnar lönebeskeden direkt i den anställdes hand, andra i kuvert i den anställdes postfack. Det förekommer även att de anställda loggar in på intranät och liknande för att nå sina lönebesked.  

Undersökningen genomfördes i slutet av januari 2019.

Så här skickar företagen sina lönebesked efter GDPR:Tips!

Den populära GDPR-boken visar hur du jobbar med GDPR i praktiken och vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor gällande den nya dataskyddsförordningen, inte minst företagare, personal­administratörer, it-personal mfl.