Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Personal / Sjukpenninggrundande inkomst

LEI-koder för värdepappershandel

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Publicerad:
Tio prisbasbelopp

Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 10 prisbasbelopp, dvs 483 000 kr under 2022.

Till och med 2021 gällde 8 prisbasbelopp som högsta SGI.

För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten är minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 11 592 kr för 2022.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 
 

2022

2021

2020

483 000

380 800

372 000

Multipliceras med 0,97

Den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning. 

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp, dvs 483 000 kr för 2022. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp.