Personal / Sjukpenninggrundande inkomst

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

LEI-koder för värdepappershandel

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Publicerad: 2022-12-29
Tio prisbasbelopp

Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 10 prisbasbelopp, dvs 525 000 kr under 2023.

Till och med 2021 gällde 8 prisbasbelopp som högsta SGI.

För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten är minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 12 600 kr för 2023.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 
 

2023

2022

2021

525 000

483 000

380 800

Multipliceras med 0,97

Den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning. 

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp, dvs 525 000 kr för 2023. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!