Personal / Slopat karensavdrag för vissa anställda

Slopat karensavdrag för vissa anställda

– om det finns särskilda skäl 
LEI-koder för värdepappershandel

Regeringen föreslår att det genom kollektivavtal ska kunna bestämmas att något karensavdrag för den första sjukdagen inte ska göras om det finns särskilda skäl. Undantaget kommer i första hand gälla anställda inom vård och omsorg. 

Publicerad: 2021-01-18
Kompensation för karensavdrag

Under covid-19-pandemin har det tillfälligt beslutats om att den anställde vid sjukdom kan få en schablonersättning från Försäkringskassan för det karensavdrag som arbetsgivaren har gjort. Reglerna gäller till och med 31 december 2020. Regeringen har även föreslagit att schablonersättningen som de anställda får för första sjukdagen förlängs till och med 30 april 2021.

Inget karensavdrag vid särskilda skäl

Mot bakgrund av bland annat osäkerheten kring utvecklingen av covid-19 har nu regeringen i en promemoria föreslagit att man genom kollektivavtal ska kunna bestämma att det inte ska göras något karensavdrag alls om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl kan anses finnas om en anställd, som omfattas av avtalet i sitt yrkesutövande, möter personer som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att antingen bli allvarligt sjuka eller att deras tillstånd förvärras om de insjuknar i en infektionssjukdom, som exempelvis covid-19. Undantaget från karensavdrag kommer i första hand att gälla anställda inom vård och omsorg, men det kan även gälla andra yrkesgrupper som träffar många personer i de nämnda riskgrupperna.

Till och med 31 januari 2023

Regeringen anser att det är viktigt att de föreslagna reglerna följs upp och utvärderas och föreslår därför att möjligheten med ett slopat karensavdrag genom kollektivavtal ska prövas under en kortare tid. Enligt regeringens förslag ska reglerna gälla för perioden 1 augusti 2021–31 januari 2023.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!