Personal / Studenter med tillfälliga arbeten

Studenter med tillfälliga arbeten

LEI-koder för värdepappershandel

Den som har ett tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten kan få avdrag för ökade levnadskost­nader plus den faktiska logikostnaden på arbetsorten. Kan den faktiska logikostnaden inte visas får ett schablonavdrag på 120 kr (2020) per natt dras av. 

Avdrag för ökade levnadskostnader får bara göras under den första månaden och är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och diverse små uppgifter eller ett schablonavdrag på 120 kr (2020) per hel dag. 

Publicerad: 2019-03-22

Sommarjobbande ungdomar

Många ungdomar som studerar tar sommarjobb på sin före detta hemort och bor då hos föräldrar eller andra anhöriga. Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp vilken bevisbörda som studenterna har för att få göra avdrag för ökade levnadskostnader och logikostnader i samband med tillfälliga arbeten. 

Ingen skillnad för studenter

I sin bedömning börjar Skatteverket med att konstatera att feriearbetande studenter inte ska behandlas annorlunda än andra skattskyldiga som yrkar avdrag för ökade levnadskostnader i samband med en tillfällig anställning. 

Redan det faktum att en person tagit anställning som kräver övernattning på arbetsorten är i sig tillräckligt för att anse det sannolikt att det uppkommit ökade levnadskostnader. Det finns inget skäl att vägra schablonavdraget bara för att studenten bor hemma hos föräldrarna eller någon annan anhörig. Förutsättningarna för avdrag vid tillfälligt arbete ska dock vara uppfyllda, bland annat ska studenten verkligen vara bosatt på studieorten och disponera en bostad där under det tillfälliga arbetet på arbetsorten.

Avdrag för logikostnader

Avdrag för logikostnader medges med de faktiska utgifterna. Kan de faktiska utgifterna inte visas kan avdrag medges med ett schablonbelopp om det kan styrkas att övernattning skett på arbetsorten.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!