Personal / Tandvård som förmån

Tandvård som förmån – avdrag i företaget?

LEI-koder för värdepappershandel

Kan man dra av tandläkarkostnader i bolaget? Och om man kan det, vad blir det för kostnader för den anställde/bolaget? 

Publicerad: 2019-03-12
Svar:

Nej, tandläkarkostnader räknas som privata levnadskostnader och ska förmånsbeskattas. Detta gäller oavsett om tandvården är offentligt finansierad eller inte. Bolaget ska betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet men får göra avdrag för kostnaden på samma sätt som för lön.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!