Tillfälligt arbete

Den som har ett tillfälligt arbete på en annan ort än bostadsorten kan få göra skatteavdrag för ökade levnadskostnader på arbetsorten. Reglerna gäller enbart inkomstslaget tjänst (inte näringsverksamhet).

För att få avdrag krävs att:

• arbetet avser en kortare tid,

• arbetet visserligen inte är kortvarigt, men ändå tidsbegränsat, t ex arbete inom byggnads- och anläggningsbranschen,

• man ska arbeta på flera platser, eller

• det av någon annan anledning inte kan krävas att man ska flytta från bostadsorten.

Det krävs dessutom att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är längre än 50 km.

Personal - Ordförklaring för tillfälligt arbete - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.