30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Personal / Vad är ackord?

LEI-koder för värdepappershandel

Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan ett företag och en fordringsägare. Överenskommelsen innebär normalt att fordringsägaren avstår från en viss del av sina fordringar för att företaget ska komma på fötter och i ekonomisk balans igen. 

Publicerad:
Nedsättning av fordringar

Ett ackord inleds ofta med ett erbjudande om nedsättning av borgenärernas fordringar. Erbjudandet kan vara förenat med en så kallad betalningsinställelse, vilket innebär att företaget meddelar fordringsägarna att alla betalningar ställs in. Görs inte detta finns risken att fordringsägarna ansöker om utmätning eller konkurs för att sätta press på företaget.

Alla borgenärer ska behandlas lika

För att kunna säkerställa att allt går rätt till och att samtliga borgenärer behandlas lika, är det vanligt att en särskild person (oftast en advokat) tillsätts. Godmansförordnandet sker normalt sett via tingsrätten.   

Två olika typer av ackord

Det finns två typer av ackord, antingen handlar det om en frivillig ackordsuppgörelse, så kallat underhandsackord, eller så handlar det om ett offentligt ackord, vilket normalt hanteras under en företagsrekonstruktion.