Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Finns det smidig funktionalitet för automatkontering? 

Ja, i programmet finns bland annat månadsbaserad och transaktionsbaserad automatkontering. Även automatkonteringar på automatkonteringar hanteras.