BL Bokföring - online och lokalt
Trygghetsgaranti

BL Bokföring

– bokföringsprogrammet med de nöjdaste användarna

Med BL Bokföring jobbar du i ett av marknadens bästa bokföringsprogram. Programmet har de nöjdaste användarna när det gäller både funktion, användarvänlighet och support. 

BL Bokföring är ett Windowsprogram där du lagrar bokföringen lokalt eller jobbar med den online, beroende på vilken licens du har.


 

 • Molnet
 • Lokalt

Med BL Bokföring i molnet får du alla fördelarna med ett installerat program när det gäller funktion och prestanda. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar i form av bland annat automatisk säkerhetskopiering och att du kan jobba online med din bokföring. 

BL Bokföring är bokföringsprogrammet för dig som vill hantera bokföringen på enklast tänkbara sätt. Med hjälp av konteringsguider bokför du snabbt och enkelt utan att behöva känna till vare sig kontonummer, debet eller kredit. 

 • Konteringsguider
 • Ändringsverifikationer och preliminär bokföring
 • Momsdeklaration
 • Kostnadsställen och automatkonteringar
 • Förenklat årsbokslut
 • Teknisk programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »
Läs recensioner »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 49 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid.

Allmänna villkor »

Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

 

Pris för en (1) användare och ett (1) företag. Extra användare 49 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »


Molndatabas

Med BL Bokföring i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras löpande. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Kontoplaner och branschkontoplaner

I programmet finns kontoplanerna BAS 2020 och ett antal olika branschkontoplaner, bland annat för lantbruk och byggbranschen.

Kontoplaner på engelska

Du kan importera en kontoplan på engelska samt bokföringsrapporter på engelska i ditt företag.

Löpande bokföring

Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. Om du vill kan du jobba med enbart tangentbordet när du registrerar verifikationer. Till din hjälp har du också en intelligent funktion för sökning av konton som gör att du snabbt hittar rätt. Du kan söka efter tidigare verifikationer och på ett enkelt sätt göra ändringar när du upptäckt något som är fel. På skärmen ser du hela tiden kontosaldo, differens och aktuell vinst eller förlust.

Automatkontering

Genom att lägga upp automatkonteringar sparar du mycket tid om du har ofta återkommande transaktioner som exempelvis hyra, semesterskuld och socialavgifter på lön. I programmet finns bland annat månadsbaserad och transaktionsbaserad automatkontering. Även automat­konteringar på automatkonteringar ­hanteras.

Konteringsguider

Färdiga automatkonteringar för många ­vanliga affärshändelser.

Representationsguide

I programmet hanterar du enkelt hantera dina representationskvitton via en smidig guide där samtliga förutsättningar för beräkningarna anges.

Periodisering

När du registrerar verifikationer kan du på ett enkelt sätt periodisera utgifter och inkomster. Du anger hur många perioder du vill dela upp utgiften eller inkomsten på och när du vill att den första periodiseringen ska göras.

Rapporter

I programmet finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, moms­rapport, balans­rapport, olika resultat­rapporter, balansräkning och resultaträkning. Innan du skriver ut en rapport kan du välja att förhandsgranska den på skärmen. Du kan också exportera rapporter till Excel.

Integrationer

Underlätta vardagen och minska administrationen i din verksamhet med hjälp av våra integrationer. Genom att koppla ihop BL Bokföring i molnet med andra typer av system och program kan t ex information du tidigare behövt mata in manuellt komma in automatiskt i systemet.

Du kan importera ett nedladdat kontoutdrag från banken eller skattekontot och använda detta för att stämma av mot bokföringen. 

Moms

I momsrapporten ser du hur momsen är bokförd och upptäcker eventuellt felbokad moms. Du ser också hur du ska bokföra omföring av moms. Om du vill kan programmet bokföra omföringen automatiskt. Med hjälp av den särskilda momstransaktionskontrollen kan du snabbt se vilka veri­fikationer som har felaktigt bokförd moms.

Hantering av moms i blandad verksamhet (= när du har både momspliktig och momsfri verksamhet) genom proportionering av ingående moms. 

Förenklat årsbokslut

För enskilda firmor finns möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Stöd för detta finns i form av en kontoplan för förenklat årsbokslut och deklarationsblanketten NE och SKV 2150.

Skattedeklarationen

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från redovisningen till momsdelen i skatte­deklarationen. Du kan även registrera beloppen för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Om du har löneprogrammet hämtas även dessa siffror automatiskt till skattedek­la­ra­tionen. För dig som lämnar in skattedeklarationen via internet finns möjlighet att skapa en eSKD-fil.

Bokslutshantering

I samband med bokslutet är det bra att kunna fortsätta med nästa års löpande bokföring sam­tidigt som du arbetar med bokslutet. I pro­gram­met kan du hålla flera år öppna sam­tidigt. Du kan alltså göra klart ditt bokslut parallellt med att du bokför innevarande år.

Budget

Budgetfunktionen är flexibel och erbjuder många möjligheter. Du kan välja att utgå från budget, från verkligt utfall, från tidigare år eller från manuellt registrerade månadsbelopp. Du kan även registrera ett årsbelopp som programmet fördelar på de olika månaderna efter en vald fördelningsmall.

Kostnadsställen

Genom att arbeta med kostnadsställen får du en ytterligare dimension i din bokföring genom att du kan dela upp bokföringen i olika verksamhetsgrenar, avdelningar, funktioner eller liknande.

Analys- och sökfunktioner

I programmet finns flera bra sökfunk­tion­er, bland annat Kontokon­troll, Verifikationskontroll, Moms­transaktionskontroll och Ekonomi­översikt. 

SIE-import och SIE-export

Med SIE-import och SIE-export kan du överföra uppgifter från och till andra program som har SIE-funktionen, t ex deklara­tions­pro­gram­met BL Skatt.

Koppling till BL Byråstöd 

Har du även BL Byråstöd kan du starta rätt företag i BL Bokföring direkt från BL Byråstöd.


Kontoplaner och branschkontoplaner

I programmet finns kontoplanerna BAS 2020 och ett antal olika branschkontoplaner, bland annat för lantbruk och byggbranschen.

Kontoplaner på engelska

Du kan importera en kontoplan på engelska samt bokföringsrapporter på engelska i ditt företag.

Löpande bokföring

Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. Om du vill kan du jobba med enbart tangentbordet när du registrerar verifikationer. Till din hjälp har du också en intelligent funktion för sökning av konton som gör att du snabbt hittar rätt. Du kan söka efter tidigare verifikationer och på ett enkelt sätt göra ändringar när du upptäckt något som är fel. På skärmen ser du hela tiden kontosaldo, differens och aktuell vinst eller förlust.

Automatkontering

Genom att lägga upp automatkonteringar sparar du mycket tid om du har ofta återkommande transaktioner som exempelvis hyra, semesterskuld och socialavgifter på lön. I programmet finns bland annat månadsbaserad och transaktionsbaserad automatkontering. Även automat­konteringar på automatkonteringar ­hanteras.

Konteringsguider

Färdiga automatkonteringar för många ­vanliga affärshändelser.

Periodisering

När du registrerar verifikationer kan du på ett enkelt sätt periodisera utgifter och inkomster. Du anger hur många perioder du vill dela upp utgiften eller inkomsten på och när du vill att den första periodiseringen ska göras.

Rapporter

I programmet finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, moms­rapport, balans­rapport, olika resultat­rapporter, balansräkning och resultaträkning. Innan du skriver ut en rapport kan du välja att förhandsgranska den på skärmen. Du kan också exportera rapporter till Excel.

Du kan importera ett nedladdat kontoutdrag från banken eller skattekontot och använda detta för att stämma av mot bokföringen. 

I momsrapporten ser du hur momsen är bokförd och upptäcker eventuellt felbokad moms. Du ser också hur du ska bokföra omföring av moms. Om du vill kan programmet bokföra omföringen automatiskt. Med hjälp av den särskilda momstransaktionskontrollen kan du snabbt se vilka veri­fikationer som har felaktigt bokförd moms.

För enskilda firmor finns möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Stöd för detta finns i form av en kontoplan för förenklat årsbokslut och deklarationsblanketten NE och SKV 2150.

Skattedeklarationen

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från redovisningen till momsdelen i skatte­deklarationen. Du kan även registrera beloppen för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Om du har löneprogrammet hämtas även dessa siffror automatiskt till skattedek­la­ra­tionen. För dig som lämnar in skattedeklarationen via internet finns möjlighet att skapa en eSKD-fil.

Bokslutshantering

I samband med bokslutet är det bra att kunna fortsätta med nästa års löpande bokföring sam­tidigt som du arbetar med bokslutet. I pro­gram­met kan du hålla flera år öppna sam­tidigt. Du kan alltså göra klart ditt bokslut parallellt med att du bokför innevarande år.

Budget

Budgetfunktionen är flexibel och erbjuder många möjligheter. Du kan välja att utgå från budget, från verkligt utfall, från tidigare år eller från manuellt registrerade månadsbelopp. Du kan även registrera ett årsbelopp som programmet fördelar på de olika månaderna efter en vald fördelningsmall.

Kostnadsställen

Genom att arbeta med kostnadsställen får du en ytterligare dimension i din bokföring genom att du kan dela upp bokföringen i olika verksamhetsgrenar, avdelningar funktioner eller liknande.

Analys- och sökfunktioner

I programmet finns flera bra sökfunk­tion­er, bland annat Kontokon­troll, Verifikationskontroll, Moms­transaktionskontroll och Ekonomi­översikt. 

SIE-import och SIE-export

Med SIE-import och SIE-export kan du överföra uppgifter från och till andra program som har SIE-funktionen, t ex deklara­tions­pro­gram­met BL Skatt.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd

Programmet är anpassat till Bokföringsnämndens nya allmänna råd som gäller från 1 januari 2015 och innehåller bland annat funktioner för ändringsverifikationer, preliminär bokföring och automatlåsning av perioder.

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Bokföring i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm).

Med en licens på BL Bokföring i molnet får du även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Bokföringssupport (tilläggstjänst)

Med vår tjänst Bokföringssupport får du snabbt svar från våra bokföringsexperter när du är osäker på hur du ska bokföra en händelse i ditt företag. Du får korrekta svar du kan lita på och behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer om Bokföringssupport »

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Bokföring ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm).

Med en licens på BL Bokföring får du även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Bokföringssupport (tilläggstjänst)

Med vår tjänst Bokföringssupport får du snabbt svar från våra bokföringsexperter när du är osäker på hur du ska bokföra en händelse i ditt företag. Du får korrekta svar du kan lita på och behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer om Bokföringssupport »

I grundpriset ingår ett företag i molnet. Vill du har fler företag i molnet kan du kontakta oss. »  

+

BL Bokföring, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokföring kan du köpa licens för fler användare.

49:-/mån
+

BL Bokföring Plus

BL Bokföring Plus är ett komplett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Innehåller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter.

Läs mer »
198:-/mån
+

Bokföringssupport

Få snabba svar från våra experter när du är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Du kommer åt tjänsten dygnet runt, året om och slipper långa telefonköer dagtid.

Det fullmatade forumet ger dig korrekta svar du kan lita på och du behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer »
59:-/mån
+

Ekonomiöversikt

Med ekonomiöversikten får du återrapportering direkt i mobilen i form av pedagogiska grafer och diagram som ger en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling.

Läs mer »
29:-/mån
+

BL Bokföring, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokföring kan du köpa licens för fler användare.

49:-/mån
+

BL Bokföring Plus

BL Bokföring Plus är ett komplett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Innehåller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter.

Läs mer »
198:-/mån
+

BL 2–50 företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp 50 företag.

149:-/mån
+

BL obegränsat antal företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp ett obegränsat antal företag.

299:-/mån
+

Bokföringssupport

Få snabba svar från våra experter när du är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Du kommer åt tjänsten dygnet runt, året om och slipper långa telefonköer dagtid.

Det fullmatade forumet ger dig korrekta svar du kan lita på och du behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer »
59:-/mån
Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

  Bäst! Fortsätt så, då kommer jag aldrig någonsin byta att bokföringssystem. Märks tydligt att de som utvecklar/utvecklat programmet kan sin sak! En alldeles särskild eloge till supporten som är både trevlig och kunnig! Alltid lika trevligt att ringa er! Skulle egentligen hittat något ni kunde jobba på men lyckades inte :-)

  Svara| 
   | | | |::1

  Har använt BL administration under snart 15 år och är mycket nöjd. Det är lätt att använda och lätt att utveckla sig själv med programmet, dess hjälpfunktioner och en underbar support! Man känner sig alltid personligt bemött av personalen i supporten. Jag upplever programmet lätt och logiskt att använda de funktioner som finns. Så även om en mängd funktioner tillkommit(och jag använder inte alla) sedan jag började med programmet så är det fortfarande enkelt att arbeta med.

  Svara| 
   | | | |::1

  Marknadens absolut bästa bokföringsprogram. Enkelt, användarvänligt, stabilt, bra pris och tilläggsprogrammen Bokslut och Deklaration är dessutom mycket bra och enkla att använda. Uppskattar BL också för att jag via att jag har ett abonnemang även har tillgång till e-böcker, suverän frågeservice och ny information/all information jag behöver i min verksamhet som redovisningskonsult och dessutom bra och mycket prisvärda kurser, såväl e-kurser som vanliga. Ett stort plus är också supporten som är den absolut bästa jag någonsin har varit i kontakt med (och jag har provat många). Vänliga, glada, serviceminded och duktiga. Hela bolaget genomsyras av en anda av glädje, vänlighet, professionalism och en ständig önskan att förbättra sina produkter.

  Svara| 
   | | | |::1

  Hantverkare med enskild företag, icke-ekonom med dålig siffersinne. Lägger stor vikt vid funktion, kvalitet och design. Av alla hjälpmedel som jag genom åren har skaffat till företaget finns det några saker som jag är extra nöjd med, såsom spaden som jag alltid använder och bokförings samt faktureringsprogrammen som jag bodde använda mera regelbundet. När man väl har fått in rutiner i skallen och fingertopparna då blir bokföringen (nästan) ett nöje. Jag har designad min egen fakturamall i programmet så kunder som är nöjda med mina arbeten inte får glädjen förstörda av trista och tråkiga fakturor. Ändringar i lagar och reglar som påverkar redovisningen har inte heller gett några problem på grund av de ständiga uppdateringar, och supporten är jättebra. Medarbetarna är vänliga och kunniga och har visat tålamod de gånger de skulle förklara för mig hur simpel lösningen på mina problem var. Det känns absolut inte motigt eller skämmigt att ringa eller mejla, även om jag vet att felet troligtvis inte ligger i programmet men hos mig.

  Svara| 
   | | | |::1

  Ett av de bästa och mest lättanvända program jag jobbat med under mina 35 år som redovisningsekonom och jag har verkligen provat många olika. Att BL dessutom har en support som är fantastisk gör inte saken sämre. Rekommenderas varmt!

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag har använt BL administration,skatt o bokslut i två år nu och använde tidigare Norstedt juridik. Bättre och mer genomtänkt program än BL är nog svårt att finna och jag är oerhört nöjd med programvarorna och även den support och bra bemötande av BL:s personal. Det finns mycket hjälpfunktioner i programmet och många utbildningar live, som man egentligen skulle gå, men tiden räcker inte alltid till och därför upptäcker man nya genialiska finesser i programmet.

  Svara| 
   | | | |::1

  Det bästa bokföringsprogrammet på marknaden. Jag har använt det i många år nu och det var det bästa jag någonsin gjort när jag gick över till BL. Programmet är lätt att använda med tydliga menyer. Supporten är mycket kunnig både när det gäller tekniska problem och alla sorters bokföringsproblem som man kan behöva hjälp med.

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag använder Bokföringsprogrammet sedan flera år. Vi är en ideell förening och behöver därför inte alla programmets funktioner. Men jag tycker att livet som kassör blivit betydligt lättare efter det att jag började bokföra i programmet. Funktionerna är enkla och lätthanterliga.

  Svara| 
   | | | |::1

  Har använt BLA sen 1999 och har alltid varit helnöjd. Jobbar även i andra program ute hos mina kunder, så jag kan jämföra och BLa vinner varenda gång. Att supporten och allt annat runtomkring är i världsklass gör programmet ännu bättre!

  Svara| 
   | | | |::1

  Hantverkare med enskild företag, icke-ekonom med dålig siffersinne. Lägger stor vikt vid funktion, kvalitet och design. Av alla hjälpmedel som jag genom åren har skaffat till företaget finns det några saker som jag är extra nöjd med, såsom spaden som jag alltid använder och bokförings samt faktureringsprogrammen som jag bodde använda mera regelbundet. När man väl har fått in rutiner i skallen och fingertopparna då blir bokföringen (nästan) ett nöje. Jag har designad min egen fakturamall i programmet så kunder som är nöjda med mina arbeten inte får glädjen förstörda av trista och tråkiga fakturor. Ändringar i lagar och reglar som påverkar redovisningen har inte heller gett några problem på grund av de ständiga uppdateringar, och supporten är jättebra. Medarbetarna är vänliga och kunniga och har visat tålamod de gånger de skulle förklara för mig hur simpel lösningen på mina problem var. Det känns absolut inte motigt eller skämmigt att ringa eller mejla, även om jag vet att felet troligtvis inte ligger i programmet men hos mig.

  Svara| 
   | | | |::1

  Marknadens absolut bästa bokföringsprogram. Enkelt, användarvänligt, stabilt, bra pris och tilläggsprogrammen Bokslut och Deklaration är dessutom mycket bra och enkla att använda. Uppskattar BL också för att jag via att jag har ett abonnemang även har tillgång till e-böcker, suverän frågeservice och ny information/all information jag behöver i min verksamhet som redovisningskonsult och dessutom bra och mycket prisvärda kurser, såväl e-kurser som vanliga. Ett stort plus är också supporten som är den absolut bästa jag någonsin har varit i kontakt med (och jag har provat många). Vänliga, glada, serviceminded och duktiga. Hela bolaget genomsyras av en anda av glädje, vänlighet, professionalism och en ständig önskan att förbättra sina produkter.

  Svara| 
   | | | |::1

  Har använt BL administration under snart 15 år och är mycket nöjd. Det är lätt att använda och lätt att utveckla sig själv med programmet, dess hjälpfunktioner och en underbar support! Man känner sig alltid personligt bemött av personalen i supporten. Jag upplever programmet lätt och logiskt att använda de funktioner som finns. Så även om en mängd funktioner tillkommit(och jag använder inte alla) sedan jag började med programmet så är det fortfarande enkelt att arbeta med.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bäst! Fortsätt så, då kommer jag aldrig någonsin byta att bokföringssystem. Märks tydligt att de som utvecklar/utvecklat programmet kan sin sak! En alldeles särskild eloge till supporten som är både trevlig och kunnig! Alltid lika trevligt att ringa er! Skulle egentligen hittat något ni kunde jobba på men lyckades inte :-)

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag är företagare och har använt BL Administration i mer än tio år. Dels som ensam konsult och dels med verksamhet med drygt 40 anställda. Programmet är lätt att förstå och använda. Om problem ändå uppstår så har BL en mycket bra support via telefon eller e-post.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bl administration är nog det mest användarvänliga programmet på marknaden. Bra grundinställningar och inte svårt att anpassa om man vill. Tydliga hjälpsidor och om det inte räcker, en vänlig och trevlig support. Jag råder nya kunder och andra kollegor i redovisningsbranschen att prova.

  Svara| 
   | | | |::1

  BL Administration passar mig utmärkt och jag har ett löpande avtal som innehåller alla program som jag behöver, jag betalar 1 ggr i kvartalet och jag tycker det är mycket prisvärt. Bra, kunnig och mycket vänlig support som gör allt dom kan för att hjälpa mig om jag gjort fel eller inte förstår någon inställning. Jag har haft detta program i snart 10 år och är jättenöjd. Detta program kan jag rekommendera till 100%

  Svara| 
   | | | |::1

  Är förhållandevis ny i administrationsbranschen, men har ändå testkört en hel del program för att komma underfund med vilket vi skulle välja, till min sambos lilla företag. Håller precis på att byta till BL Administration från ett annat väldigt enkelt program, som tyvärr inte höll måttet för oss. Vi var i behov av ett mer strukturerad lagerdel för att kunna inventerat ordentligt till boksluten, utan att själva behöva sitta och sortera 800 artiklar i Excel. Dessutom ville vi kunna lägga in lagerplatser i programmet. Här vann BL administration vårt hjärta. Nu ska jag som sköter papperna bara lära mig alla finesser i programmet också. Ser verkligen fram emot att jobba med detta, även om vi nu inte har någon stor firma, utan driver den lite vid sidan av.

  Svara| 
   | | | |::1

  Glömde säga att i förhållande till andra program är BL administration hyfsat billig och väl värt sina pengar. Supporten outstanding. Kan med varm hand rekommendera detta program.

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag har varit en lycklig användare av BL Administration sedan mitten av 90-talet, då som ett MS-dos program, och har sedan dess följt med genom alla versioner. Jag har även erfarenhet av andra bokföringsprogram som inte fallit mig i smaken och som framförallt inte haft den enkelhet som jag önskar mig som egenföretagare. Har vid flera tillfällen rekommenderat programmet till andra i samma situation. Det är ju inte bokföring som är ens huvudsyssla direkt. Supporten har jag nog faktiskt aldrig behövt vända mig till. Manualen är m.a.o. riktigt bra! Jag använder bara bokföringsdelarna så jag vet inte hur de andra delarna är.

  Svara| 
   | | | |::1

  Mycket nöjd med programmet och supporten som egen liten företagare. Icke-ekonom med över 10 år av bokslut,bokföring och godkända kontroller bakom mig nu. Tack! Hade tidigare provat Visma och några andra program. Men användbarhet, förenklade bokslutet och numera molnlösningen slår i mitt tycke de program jag stött på.

  Svara| 
   | | | |::1

BL Bokföring

Vilket program ska jag välja?

– jämför de olika programmens funktioner

BL Bokföring

Bygg ditt eget programpaket

– lokalt eller i molnet!

BL Bokföring

Hitta din redovisningsbyrå!

– samarbeta för att förenkla företagets arbete

Få ut mer av ditt program:

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...
BL Bokföring
Bokföring

Bokföring och bokslut i enskild firma

BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och a...
BL Bokföring
Bokföring och bokslut i enskild firma

Budget

BUDGET är en praktisk handbok som hjälper dig att upprätta företagets två viktigaste budgetar; res...
BL Bokföring
Budget

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar ...
BL Bokföring
Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »