BL Bokföring bokföringsprogram
Trygghetsgaranti
Molnversion och lokal version

BL Bokföring Plus

– för avancerad redovisning

BL Bokföring Plus är ett komplett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Innehåller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter.

Programmet finns i två varianter – en variant där du lagrar bokföringen lokalt och en där du lagrar bokföringen i molnet och kan jobba med den via internet. • Molnet
 • Lokalt

Med BL Bokföring Plus i molnet får du alla fördelarna med ett installerat program när det gäller funktion och prestanda. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar i form av bland annat automatisk säkerhetskopiering och åtkomst via nätet.

 • Flexibilitet och tillgänglighet
 • Säker lagring och automatisk säkerhetskopiering
 • Anläggningsregister
 • Kostnadsbärare och projekt
 • Antalsredovisning och valutakontohantering
 • Fem budgetar 
 • Smarta integrationer
 • Teknisk programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »

BL Bokföring Plus är ett komplett bokföringsprogram som innehåller alla funktioner som finns i BL Bokföring samt funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Det innehåller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter.

 • Anläggningsregister
 • Kostnadsbärare och projekt
 • Antalsredovisning
 • Fem budgetar 
 • Teknisk programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 98 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag. Extra användare 98 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »
Molndatabas

Med BL Bokföring Plus i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras löpande. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Kostnadsbärare/Projekt

Med dessa funktioner kan du hantera den interna redovisningen och få ut resultatrapporter för kostnadsbärare och projekt utan att behöva öka antalet konton. Med kostnadsställe menas till exempel en avdelning, funktion eller ett ansvarsområde inom ett företag. Ett projekt är (till skillnad från kostnadsställe och kostnadsbärare) inte bundet till räkenskapsår utan kan sträcka sig över flera år.

Prefixkontering

När du inte vill resultatföra pågående projekt kan du med funktionen prefixkontering automatiskt få önskade projekt att löpande hamna i balansräkningen. När ett projekt är avslutat kan du enkelt låta programmet resultat­avräkna det projektet. Då görs en automatisk ombokning från ­prefixkontona i balansräkningen till motsvarande resultatkonton.

Genom att aktivera funktionen för snabbregistreringsfönstret går det att snabba upp registreringen i kontoreskontran.

Representationsguide

I programmet hanterar du enkelt hantera dina representationskvitton via en smidig guide där samtliga förutsättningar för beräkningarna anges.

Integrationer

Underlätta vardagen och minska administrationen i din verksamhet med hjälp av våra integrationer. Genom att koppla ihop BL Bokföring Plus i molnet med andra typer av system och program kan t ex information du tidigare behövt mata in manuellt komma in automatiskt i systemet.

Rapportgenerator

Med rapportgeneratorn kan du ändra utseendet på dina balans- och resultatrapporter. Du kan också göra nya egna rapporter som t ex bruttovinstrapport, företagsledar­rapport och nyckeltalsrapport. Alla rapporter som du skapar kan skrivas ut för såväl huvudkonton som för kostnads­ställen, kostnadsbärare och projekt.

Funktionen avstämning kontoreskontra visar transaktioner där bokföringen inte stämmer överens med kopplade kontoreskontratransaktioner samt manuellt registrerade transaktioner, något som underlättar avstämningsarbetet. Du kan även stämma av kontoutdrag från banken och skattekontot mot din bokföring.

Anläggningsregister

Du kan lägga upp ett valfritt antal anläggningsregister för att hålla reda på inventarier, maskiner, bilar mm. Varje register kan kopplas till valfria konton i kontoplanen. Om du vill så gör programmet automatiskt planenliga avskrivningar i bokföringen ­utifrån de uppgifter du lagt in i anläggnings­registret.

Kontoreskontra

Med hjälp av funktionen Kontoreskontra kan du koppla en reskontra till vilka konton du vill. Kontoreskontran underlättar avstäm­ningsarbetet avsevärt. Kontoreskont­ran är mycket användbar när det gäller att hålla ordning på bland annat kundfordringar, leverantörsskulder, avräknings­konton och utlägg. Du kan också använda dig av kontoreskontran för att göra din periodiska sammanställning.

Fem olika budgetar

Du har möjlighet att göra upp till fem periodiserade budgetar för såväl huvudkonton som kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt. Detta gäller per räkenskapsår. ­Sammanlagt kan du därför arbeta med upp till 20 budgetar per räkenskapsår.

Koppling till BL Byråstöd 

Har du även BL Byråstöd kan du starta rätt företag i BL Bokföring Plus direkt från BL Byråstöd.


Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Kostnadsbärare/Projekt

Med dessa funktioner kan du hantera den interna redovisningen och få ut resultatrapporter för kostnadsbärare och projekt utan att behöva öka antalet konton. Med kostnadsställe menas till exempel en avdelning, funktion eller ett ansvarsområde inom ett företag. Ett projekt är (till skillnad från kostnadsställe och kostnadsbärare) inte bundet till räkenskapsår utan kan sträcka sig över flera år.

Prefixkontering

När du inte vill resultatföra pågående projekt kan du med funktionen prefixkontering automatiskt få önskade projekt att löpande hamna i balansräkningen. När ett projekt är avslutat kan du enkelt låta programmet resultat­avräkna det projektet. Då görs en automatisk ombokning från ­prefixkontona i balansräkningen till motsvarande resultatkonton.

Genom att aktivera funktionen för snabbregistreringsfönstret går det att snabba upp registreringen i kontoreskontran.

Rapportgenerator

Med rapportgeneratorn kan du ändra utseendet på dina balans- och resultatrapporter. Du kan också göra nya egna rapporter som t ex bruttovinstrapport, företagsledar­rapport och nyckeltalsrapport. Alla rapporter som du skapar kan skrivas ut för såväl huvudkonton som för kostnads­ställen, kostnadsbärare och projekt.

Funktionen avstämning kontoreskontra visar transaktioner där bokföringen inte stämmer överens med kopplade kontoreskontratransaktioner samt manuellt registrerade transaktioner, något som underlättar avstämningsarbetet. Du kan även stämma av kontoutdrag från banken och skattekontot mot din bokföring.

Anläggningsregister

Du kan lägga upp ett valfritt antal anläggningsregister för att hålla reda på inventarier, maskiner, bilar mm. Varje register kan kopplas till valfria konton i kontoplanen. Om du vill så gör programmet automatiskt planenliga avskrivningar i bokföringen ­utifrån de uppgifter du lagt in i anläggnings­registret.

Kontoreskontra

Med hjälp av funktionen Kontoreskontra kan du koppla en reskontra till vilka konton du vill. Kontoreskontran underlättar avstäm­ningsarbetet avsevärt. Kontoreskont­ran är mycket användbar när det gäller att hålla ordning på bland annat kundfordringar, leverantörsskulder, avräknings­konton och utlägg. Du kan också använda dig av kontoreskontran för att göra din periodiska sammanställning.

Fem olika budgetar

Du har möjlighet att göra upp till fem periodiserade budgetar för såväl huvudkonton som kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt. Detta gäller per räkenskapsår. ­Sammanlagt kan du därför arbeta med upp till 20 budgetar per räkenskapsår.


Detta ingår i supporten

I licensen för BL Bokföring Plus i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm).

Med en licens på BL Bokföring Plus i molnet får du även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Bokföringssupport (tilläggstjänst)

Med vår tjänst Bokföringssupport får du snabbt svar från våra bokföringsexperter när du är osäker på hur du ska bokföra en händelse i ditt företag. Du får korrekta svar du kan lita på och behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer om Bokföringssupport »

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Bokföring Plus ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm).

Med en licens på BL Bokföring Plus får du även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Bokföringssupport (tilläggstjänst)

Med vår tjänst Bokföringssupport får du snabbt svar från våra bokföringsexperter när du är osäker på hur du ska bokföra en händelse i ditt företag. Du får korrekta svar du kan lita på och behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer om Bokföringssupport »

I grundpriset ingår ett företag i molnet. Vill du har fler företag i molnet kan du kontakta oss. » 

+

BL Bokföring Plus, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokföring Plus kan du köpa licens för fler användare.

98:-/mån
+

Bokföringssupport

Få snabba svar från våra experter när du är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Du kommer åt tjänsten dygnet runt, året om och slipper långa telefonköer dagtid.

Det fullmatade forumet ger dig korrekta svar du kan lita på och du behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer »
59:-/mån
+

Ekonomiöversikt

Med ekonomiöversikten får du återrapportering direkt i mobilen i form av pedagogiska grafer och diagram som ger en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling.

Läs mer »
29:-/mån

 

+

BL Bokföring Plus, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokföring Plus kan du köpa licens för fler användare.

98:-/mån
+

BL 2–50 företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp 50 företag.

149:-/mån
+

BL obegränsat antal företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp ett obegränsat antal företag.

299:-/mån
+

Bokföringssupport

Få snabba svar från våra experter när du är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Du kommer åt tjänsten dygnet runt, året om och slipper långa telefonköer dagtid.

Det fullmatade forumet ger dig korrekta svar du kan lita på och du behöver inte leta på fler ställen.

Läs mer »
59:-/mån
Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

   

  jamfor_80.png

  Vilket program ska jag välja?

  – jämför de olika programmens funktioner

  Bygg ditt eget programpaket

  Bygg ditt eget programpaket

  – lokalt eller i molnet!

  Bokföringsprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Bokföring Plus – för avancerad redovisning - ctl00_cph1_pg13731_combicon

  Hitta din redovisningsbyrå

  – samarbeta för att förenkla företagets arbete

  Få ut mer av ditt program:

  Bokföring

  BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...
  BL Bokföring Plus
  Bokföring

  Bokföring och bokslut i enskild firma

  BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och a...
  BL Bokföring Plus
  Bokföring och bokslut i enskild firma

  Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

  BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar ...
  BL Bokföring Plus
  Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

  Företagskalkyler

  FÖRETAGSKALKYLER visar hur du genom enkla kalkyler får fram beslutsunderlag för mer genomtänkta oc...
  BL Bokföring Plus
  Företagskalkyler

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »