BL Bokslut
Trygghetsgaranti

BL Bokslut Företag

– lättanvänt program för aktiebolagets bokslut och årsredovisning

BL Bokslut Företag är ett lättanvänt bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du för enkelt över uppgifterna från din bokföring till BL Bokslut Företag. 

I programmet (molnversionen) kan du jobba digitalt med hela flödet – från att upprätta bokslutet till att signera och skicka in den färdiga årsredovisningen.


BL Bokslut företag jljlkjlkkl

 • Molnet
 • Lokalt
BL Bokslut Företag i molnet är ett modernt bokslutsprogram där du kan jobba digitalt med hela flödet – från att upprätta bokslutet till att signera och skicka in den färdiga årsredovisningen. Det digitala arbetssättet snabbar upp arbetet och ger dig bättre överblick och struktur.
 • Molnlösning med åtkomst via nätet
 • Hanterar digital inlämning av årsredovisning (K2)
 • Hanterar digital signering av årsredovisning 
 • Visar status hos Bolagsverket för digitalt inlämnade årsredovisningar
 • Automatisk hämtning av företrädare för bolag till personuppgifterna
 • Stöder ett digitalt arbetssätt genom möjligheten att i anslutning till bokslutsbilagorna infoga digitala dokument i formaten Word, Excel, PDF, TXT, JPG, JPEG och PNG
 • Säker lagring och automatisk säkerhetskopiering
 • Lättanvänt, överskådligt med tydlig arbetsgång
 • Allt för både K2- och K3-bokslut
 • Lättredigerade mallar för snygga årsredovisningar
 • Varningar och kontroller för årsredovisningen
 • Programsupport ingår
 • Hanterar upp till 3 företag 
BL Bokslut Företag innehåller allt du behöver för att göra aktiebolagets bokslut och årsredovisning. I programmet gör du upp till tre bokslut. 
 • Lättanvänt och överskådligt
 • Hanterar digital inlämning av årsredovisning (K2)
 • Hanterar digital signering av årsredovisning
 • Automatisk hämtning av företrädare för bolag till personuppgifterna
 • Tydlig arbetsgång
 • Allt för både K2- och K3-bokslut
 • Varningar och kontroller för årsredovisningen
 • Lättredigerade mallar för snygga årsredovisningsdokument
 • Programsupport ingår
 • Hanterar upp till 3 företag

Pris för en (1) användare och tre företag. Extra användare 99 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Pris för en (1) användare och tre bokslut. Extra användare 99 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »

BL Bokslut Företag i molnet är ett modernt bokslutsprogram där du kan jobba digitalt med hela flödet – från att upprätta bokslutet till att signera och skicka in den färdiga årsredovisningen. Det digitala arbetssättet snabbar upp arbetet och ger dig bättre överblick och struktur. Du skapar enkelt en digital bokslutspärm genom att  infoga digitala underlag till varje bokslutsbilaga. När årsredovisningen ska undertecknas finns en smidig funktion för digital signering med BankID som garanterar en snabb och säker process. Den undertecknade årsredovisningen lämnar du sedan in digitalt till Bolagsverket. Det kostar inget extra att lämna in årsredovisningen digitalt med BL Bokslut. Signeringstjänsten kräver dock att du har ett abonnemang hos Verified.

BL Bokslut Företag i molnet stöder ett digitalt arbetssätt genom att du i anslutning till bokslutsbilagorna kan infoga digitala dokument i formaten Word, Excel, PDF, TXT, JPG, JPEG och PNG.

För bästa funktion är BL Bokslut Företag i molnet ett installerat program men med molnlösningen kommer du åt och kan arbeta med dina bokslutsföretag via internet bara du är uppkopplad och har en dator med programvaran installerad. 

Med BL Bokslut Företag i molnet kan du göra bokslut för upp till tre företag. Om du är i behov av att göra fler bokslut så rekommenderar vi istället BL Bokslut Proffs i molnet, som hanterar obegränsat antal bokslut.

Med programmet kan du göra både förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna, vilket flertalet aktiebolag gör, och årsredovisning enligt K3-regelverket.

Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du snabbt kommer in i programmet och i bokslutsarbetet.

Basuppgifter
 • Företagsuppgifter
 • Personuppgifter. Uppgifter om företrädare som är registrerade hos Bolagsverket kan hämtas och uppdateras automatisk till personuppgifterna (via API).
 • Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret
 • Ägarförteckning och historik.
 • Pärmregister                
Anläggningsregister
 • Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm
 • Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
 • Rapporter

Bokslut

Bokslutsbilagor
 • Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
 • Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
 • Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
 • Möjlighet att i anslutning till bokslutsbilagorna infoga digitala dokument i formaten Word, Excel, PDF, TXT, JPG, JPEG och PNG.
 • Vid utskrift av bokslutsbilagor samt infogade dokument till pdf skapas en indexerad pdf-fil.
 • Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa.
Konto-/Saldoregistrering
 • Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
 • Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
 • Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
 • Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
 • Kopiera kontoplan från ett annat företag.
Balans & Resultat
 • Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
 • Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
 • Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton.
Bokslutsverifikat
 • Skapa, redigera och sortera verifikat.
 • Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
 • Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
Redigera mallar 
 • Basmallar för olika företagsformer
 • Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Rapporter

  

Årsredovisningshandlingar

Digital inlämning av årsredovisning
 • Årsredovisningen för aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 kan lämnas digitalt till Bolagsverket. Vi siktar på att hantera även K3 2021.
 • Årsredovisningen kontrolleras i Bolagsverkets valdideringsfunktion för digital inlämning.
 • Möjligt att vid digital inlämning skicka med revisionsberättelsen i samma fil som årsredovisningen. 
 • Möjlighet att skicka in en årsredovisning digitalt som ska kompletteras med en revisionsberättelse som skickas från en separat programvara av revisorn.
 • Via statusdialog har du fortlöpande kontroll över i vilket skede av handläggningen en digitalt inlämnad årsredovisningen befinner sig hos Bolagsverket. Årsredovisningens status uppdateras i realtid.
 • Det kostar inget extra att lämna in årsredovisningen digitalt med BL Bokslut.

Digital signering av årsredovisningar, årsbokslut och protokoll
 • Integration mot det digitala signeringsverktyget Verified 
 • Snabb och säker inloggning med BankID
 • Företrädarna får avisering via e-post eller sms om att det finns ett dokument att signera
 • Du följer enkelt ärendets status, dvs vilka som undertecknat och inte
 • Du meddelas direkt när samtliga undertecknat
 • Tjänsten kräver att du har ett abonnemang hos Verified

Allmänt
 • Redigerbara mallar för årsredovisningen. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Årsredovisningen är redigerbar.
 • Grunduppgifter överförs från föregående år.
 • Kontrollsystem för differenser, dateringar mm i årsredovisningen.
Förvaltningsberättelse
 • Verksamhet mm
 • Flerårsöversikt
 • Förändringen av eget kapital
 • Resultatdisposition
 • Automatiska hämtningar av värden till förvaltningsberättelsen och kontroller som underlättar ifyllandet av bland annat flerårsöversikten, förändringen i eget kapital och resultatdisposition.
Noter
 • Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
 • Möjlighet att skapa noter och redovisningsprinciper automatiskt.
 • Ett förslag till noter skapas baserat på vilka poster som finns i årsredovisningen.
 • En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
 • Kontrollfunktioner för noterna till balansräkningen som visar eventuell differenser. 
Revisionsberättelse
 • Möjlighet att skicka in revisionsberättelsen i samma fil som årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.
Årsstämmoprotokoll
Fastställelseintyg
Kontroll
 • Till varje bokslutsbilaga finns ett visst stöd i form av checklistor.
 • Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet.
Utskriftsdialog
 • Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
 • Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel.
Import/Export
 • SIE-import
 • Export från BL Bokföring till BL Bokslut Företag
 • SIE-export
 • Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till BL Skatt.
Övrigt
 • Säkerhetskopiering externt och internt
 • Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”
 • Genvägar
 • Förslag till arbetsgång

BL Bokslut Företag är ett modernt och lättanvänt bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du för enkelt över uppgifterna från din bokföring till BL Bokslut Företag med hjälp av en sie-fil. I programmet finns även en funktion för att lämna årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. 

Med BL Bokslut Företag kan du göra bokslut för upp till tre företag. Om du är i behov av att göra fler bokslut så rekommenderar vi istället BL Bokslut Proffs, där hanterar du obegränsat antal bokslut.

Med programmet kan du göra både förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna, vilket flertalet aktiebolag gör, och årsredovisning enligt K3-regelverket.

Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du snabbt kommer in i programmet och i bokslutsarbetet. 

Basuppgifter
 • Företagsuppgifter
 • PersonuppgifterUppgifter om företrädare som är registrerade hos Bolagsverket kan hämtas och uppdateras automatisk till personuppgifterna (via API).
 • Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret.
 • Ägarförteckning och historik.
 • Pärmregister                
Anläggningsregister
 • Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm.
 • Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
 • Rapporter

Bokslut

Bokslutsbilagor
 • Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
 • Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
 • Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
 • Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa.
Konto-/Saldoregistrering
 • Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
 • Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
 • Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
 • Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
 • Kopiera kontoplan från ett annat företag.
Balans & Resultat
 • Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
 • Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
 • Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton.
Bokslutsverifikat
 • Skapa, redigera och sortera verifikat.
 • Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
 • Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
Redigera mallar 
 • Basmallar för olika företagsformer
 • Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Rapporter

  

Årsredovisningshandlingar

Digital inlämning av årsredovisning
 • Årsredovisningen för aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 kan lämnas digitalt till Bolagsverket. Vi siktar på att hantera även K3 2021.
 • Årsredovisningen kontrolleras i Bolagsverkets valdideringsfunktion för digital inlämning.
 • Möjligt att vid digital inlämning skicka med revisionsberättelsen i samma fil som årsredovisningen. Det är även möjligt att skicka in en årsredovisning digitalt som ska kompletteras med en revisionsberättelse som skickas från en separat programvara.
 • Det kostar inget extra att lämna in årsredovisningen digitalt med BL Bokslut.

Digital signering av årsredovisningar, årsbokslut och protokoll

 • Integration mot det digitala signeringsverktyget Verified 
 • Snabb och säker inloggning med BankID
 • Företrädarna får avisering via e-post eller sms om att det finns ett dokument att signera
 • Du följer enkelt ärendets status, dvs vilka som undertecknat och inte
 • Du meddelas direkt när samtliga undertecknat
 • Tjänsten kräver att du har ett abonnemang hos Verified

Allmänt
 • Redigerbara mallar för årsredovisningen. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Årsredovisningen är redigerbar.
 • Grunduppgifter överförs från föregående år.
 • Kontrollsystem för differenser, dateringar mm i årsredovisningen.
Förvaltningsberättelse
 • Verksamhet mm.
 • Flerårsöversikt
 • Förändringen av eget kapital
 • Resultatdisposition
 • Automatiska hämtningar av värden till förvaltningsberättelsen och kontroller som underlättar ifyllandet av bland annat flerårsöversikten, förändringen i eget kapital och resultatdisposition.
Noter
 • Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
 • Möjlighet att skapa noter och redovisningsprinciper automatiskt.
 • Ett förslag till noter skapas baserat på vilka poster som finns i årsredovisningen.
 • En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
 • Kontrollfunktioner för noterna till balansräkningen som visar eventuell differenser. 
Revisionsberättelse
 • Möjligt att skicka in revisionsberättelsen i samma fil som årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.
Årsstämmoprotokoll
Fastställelseintyg
Kontroll
 • Till varje bokslutsbilaga finns ett visst stöd i form av checklistor.
 • Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet
Utskriftsdialog
 • Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
 • Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel.
Import/Export
 • SIE-import
 • Export från BL Bokföring till BL Bokslut Företag
 • SIE-export
 • Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till BL Skatt.
Övrigt
 • Säkerhetskopiering externt och internt
 • Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”
 • Genvägar
 • Förslag till arbetsgång
Detta ingår i supporten

Som användare av BL Bokslut Företag i molnet har du alltid tillgång till programsupport (menyer, funktioner, mm). Programuppdateringar och säkerhetskopiering sker per automatik.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Faktahjälp direkt i programmet

I BL Bokslut har du tillgång till e-böckerna Bokföring samt Bokslut & Årsredovisning i mindre AB (K2). Med en knapptryckning får du upp e-boken på skärmen och kan läsa och söka efter svaren på de frågor du kan tänkas ha. Något liknande finns inte i något annat ekonomisystem på marknaden.

Detta ingår i supporten

Som användare av BL Bokslut Företag har du alltid tillgång till teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Programuppdateringar och säkerhetskopiering sker per automatik.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Faktahjälp direkt i programmet

I BL Bokslut har du tillgång till e-böckerna Bokföring samt Bokslut & Årsredovisning i mindre AB (K2). Med en knapptryckning får du upp e-boken på skärmen och kan läsa och söka efter svaren på de frågor du kan tänkas ha. Något liknande finns inte i något annat ekonomisystem på marknaden.

+

BL Bokslut Företag, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokslut Företag kan du köpa licens för fler användare.

99:-/mån
+

BL Bokslut Företag, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokslut Företag kan du köpa licens för fler användare.

99:-/mån
Systemkrav

För att använda programmet bör din dator uppfylla nedanstående minimikrav:

 • Processor, Intel i3 eller motsvarande
 • 4 GB RAM
 • 120 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 10 (sve)
 • Grafikkort med 256 MB minne


För att programmet ska fungera bra behöver du även en internetuppkopplingen av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Vi rekommenderar dock att du uppfyller nedanstående systemkrav:

 • Processor, Intel i5 eller motsvarande
 • 8 GB RAM
 • 120 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 10 (sve)
 • Grafikkort, DirectX-kompatibelt (ATI eller NVIDIA), 256 MB minne


För Terminal/Citrix-serverlösningar gäller följande minimikrav:
1–10 användare

 • 2 GHz Xeon-processor med minst två kärnor eller motsvarande (2 st CPU-kärnor i virtuell miljö)
 • 4 GB RAM
 • 200 Mb ledigt diskutrymme


För fler än 10 användare rekommenderas

 • 1 GB extra RAM för fem ytterligare användare
 • Xeon-processor med 4 kärnor eller motsvarande (4 st CPU-kärnor i virtuell miljö)


Bäst prestanda i Terminal Server miljö fås med snabbare processor och/eller fler processorkärnor.

Vid nyinstallation av programmet kommer Microsoft .Net Framework 4.5.1 (eller senare version) att installeras om den inte redan finns installerad. Denna programvara behövs för att kunna använda programmet på ett korrekt sätt. Microsoft .Net Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. 

Systemkrav

För att använda programmet bör din dator uppfylla nedanstående minimikrav:

 • Processor, Intel i3 eller motsvarande
 • 4 GB RAM
 • 120 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 10 (sve) 
 • Grafikkort med 256 MB minne


För att programmet ska fungera bra behöver du även en internetuppkopplingen av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Vi rekommenderar dock att du uppfyller nedanstående systemkrav:

 • Processor, Intel i5 eller motsvarande
 • 8 GB RAM
 • 120 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 10 (sve)
 • Grafikkort, DirectX-kompatibelt (ATI eller NVIDIA), 256 MB minne


För Terminal/Citrix-serverlösningar gäller följande minimikrav:
1–10 användare

 • 2 GHz Xeon-processor med minst två kärnor eller motsvarande (2 st CPU-kärnor i virtuell miljö)
 • 4 GB RAM
 • 200 Mb ledigt diskutrymme


För fler än 10 användare rekommenderas

 • 1 GB extra RAM för fem ytterligare användare
 • Xeon-processor med 4 kärnor eller motsvarande (4 st CPU-kärnor i virtuell miljö)


Bäst prestanda i Terminal Server miljö fås med snabbare processor och/eller fler processorkärnor.

Vid nyinstallation av programmet kommer Microsoft .Net Framework 4.5.1 att installeras om den inte redan finns installerad. Denna programvara behövs för att kunna använda programmet på ett korrekt sätt. Microsoft .Net Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. 

  nojdkund.png
  Support

  Som programanvändare får du all hjälp du behöver via flera kanaler – telefon, filmer, supportforum, sociala medier och hjälptexter. 

  Jämför program

  Vilket program ska jag välja?

  – jämför de olika programmens funktioner

  Bygg ditt eget programpaket

  Bygg ditt eget programpaket

  – lokalt eller i molnet!

  Få ut mer av ditt program:

  Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

  BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar ...
  BL Bokslut Företag
  Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

  Eget aktiebolag

  EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du...
  BL Bokslut Företag
  Eget aktiebolag

  Fåmansföretag & Skatteplanering

  FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING förklarar hur skattereglerna för fåmansägda aktiebolag fungerar, m...
  Bokslutsprogram med digital inlämning - BL Bokslut Företag – gör dina bokslut i molnet - ctl00_cph1_pg16869_bookImg
  Fåmansföretag & Skatteplanering

  Aktiebolag

  AKTIEBOLAG innehåller allt du som har aktiebolag behöver veta när det gäller skatt, ekonomi och ju...
  Bokslutsprogram med digital inlämning - BL Bokslut Företag – gör dina bokslut i molnet - ctl00_cph1_pg5156_bookImg
  Aktiebolag

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »