Funktioner och finesser

– i Byråstödet

Enkelt att komma igång
 • Importfunktioner av klienter från BL Administration eller BL Klient.
 • Vi hjälper dig att få ut klientuppgifter från de flesta konkurrenters byråstöd. 
 • Guider som hjälper dig att själv omvandla Excel-filer till importerbara filer och på så vis enkelt få in klienter i byråstödet. 
 • Via importmarkerade uppdragsmallar kan du lägga upp tjänster i samband med import av klienter.
 • Markerade uppdrag i uppdragsmallen kan via ett par tangentklick läggas upp på vald klient. 
Skapa uppdragsavtal

Med bara ett par musklick skapar du ditt uppdragsavtal direkt från Byråstödet. Här finns alla uppgifter du behöver om byrån, klienten och vilka uppdrag som ska utföras.

Börja med att gå till Byråinställningar och komplettera med byråns adressuppgifter. Här kan du också redigera de textförslag som genereras till uppdragsavtalet. Dessa uppgifter kan också redigeras på klientnivå för att passa just den kunden.

När du känner dig klar sparar du uppdragsavtalet som en PDF som du också kan skriva ut.

Kundspecifika inställningar

Med vårt genomtänkta mallsystem (där byrån själv kan ange egna värden om den önskar) kan medarbetarna enkelt lägga upp tjänster på klienter och få rätt deadline.

Utifrån företagstyp och angivna förutsättningar per räkenskapsår styrs dina inlämningsdatum korrekt om du använder våra smarta deadlineregler. Det du kan ange är om:

 • Arbetsgivaravgifter och moms lämnas som stort företag (26:e i månaden efter)
 • Företaget har haft EU-handel (styr inlämning av ettårsmoms)
 • Momsdeklarationen lämnas elektroniskt (styr inlämning av ettårsmoms)
 • Den periodiska sammanställningen lämnas elektroniskt (ger en respit på fem dagar)
 • Byråanstånd enligt plan har beviljats (inlämning enligt plan senast 15 juni)
 • Inkomstdeklarationen lämnas elektroniskt (ger INK2 en månads respit) 
Individuella inlämningsregler
 • Beroende på hur ofta en tjänst ska utföras väljer du en passande inlämningsregel. De regler som finns idag i byråstödet är inlämning för:
 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
 • Periodisk sammanställning
 • Årsredovisning upprättad (6 mån)
 • Årsredovisning inlämnad (7 mån)
 • Inkomstdeklaration
 • Kontrolluppgift

Förutom dessa finns mer allmänna regler, t ex:

 • Antal dagar efter månadens slut
 • Specifikt datum i aktuell månad
 • Specifikt datum i första månaden efter (månaden/kvartalet/räkenskapsåret)
 • Antal dagar efter räkenskapsårets slut
 • Antal månader efter räkenskapsåret slut
Urval på kundansvarig och utförande handläggare  

Funktioner för att ta fram listor för klientansvarig och utförande handläggare gör det enkelt att följa upp om någon blir försenad med något moment. Som kundansvarig har du full överblick och kan se till att inget missas.

Smarta sökfunktioner

Sökfunktioner finns i de olika vyerna så du snabbt kan söka fram specifik klient, handläggare, klientansvarig, tjänst, deadlinedatum eller vad du nu vill se för stunden.

Valbara kolumner i klientlistan

Klientlistan har ett stort antal valbara kolumner. Dessa finns att välja på:

 • Kundnummer 
 • Organisationsnummer 
 • Namn
 • Telefon
 • E-post 
 • Postort 
 • Klientansvarig
 • Mobil
 • Adress
 • Postnummer
 • Säte
 • Firmatecknare
 • Företagstyp
 • Räkenskapsår (här visas det senast upplagda räkenskapsåret)
Anpassade vyer ersätter dina Excellistor

Byråstödet har flikar/vyer för de största uppdragen där urvalen fokuserar rätt. I dagsläget finns vyer för bokföring, löneadministration, skattedeklaration, inkomstdeklaration, kontrolluppgifter, mm.

Fler än 50 flexibla uppdragsmallar att välja mellan

Vi har just nu 56 färdiga tjänster för byrån att välja mellan – alltifrån bokföring till inkomstdeklaration och ekonomisk rådgivning. Du kan själv ändra periodicitet, deadlineregel, antal dagar för varningar mm så tjänsterna passar hur just din byrå arbetar.

Startsida med nyttigheter

På byråstödets startsida hittar du ständigt uppdaterade nyheter, viktiga datum och manualhjälp. 

Kontaktregister

Du kan lägga upp namn, telefon och mail till dina kontaktpersoner hos klienten. Det finns även ett kommentarsfält till varje kontaktperson så att du kan ange exempelvis personens roll på företaget.

Noteringsfunktioner

För varje aktivitet som ska utföras finns möjlighet att lägga in noteringar som kopplas till just den aktiviteten.

Överlämningsbart skick

På klientkortet finns plats för tydliga verksamhetsbeskrivningar och information om kunden så att uppdraget är i överlämningsbart skick om du skulle behöva lämna över uppdraget till en kollega.

 • På varje tjänst kan extra information läggas in som syns varje gång tjänsten ska utföras för klienten.

 • Aktuell status syns tydligt på varje aktivitet där det framgår exakt vad som är gjort och inte.

Tydliga varningar, påminnelser och klarmarkeringar

Du ser direkt via tydliga kulörta symboler om något är klart, ogjort, nära deadline eller försenat.

Koppling till andra Björn Lundén-program

I byråstödet kan du öppna de olika Björn Lundén-programmen i rätt kontext. Den nya versionen av BL Skatt är anpassad för att kommunicera med Byråstödet. Du kan skapa nya deklarationer från byråstödet, öppna befintliga samt uppdatera status på dina deklarationer direkt till BL Byråstöd.

I byråstödets bokslutsvy visas status för de flesta tjänster som finns att välja på under uppdraget Bokslut. Här kan du göra urval på klientansvarig, utförande handläggare samt bokslutsmånad. 

Dokumentlagring

Under fliken Dokument kan du skapa mappar och lägga upp dokument kopplade till specifika klienter. Du når dessa dokument när du loggar in i byråstödet från vilken dator som helst. Uppladdade dokument kan aldrig nås av klienten utan är bara för intern användning. 

Möjlighet att exportera Klientlistan och Alla aktiviteter

I byråstödet finns en exportfunktion för att exportera ut klientlistan till ett format som du kan läsa in/skriva ut från andra program.