Så här kommer ni på byrån igång med Digitala Företaget

Kanske har din redovisningsbyrå redan kundföretag som vill jobba med er via Digitala Företaget? Kanske vill ni uppmärksamma era kunder på fördelarna med att samarbeta på det här nya och tidsbesparande sättet? 
På den här sidan beskriver vi hur både byrå och kund kommer igång med Digitala Företaget. Du hittar även informationsmaterial som ni på byrån kan mejla eller skicka till era kunder eller lägga ut på er webbplats.​ För kostnadsfri kom igång-hjälp från våra byrårådgivare kontaktar du oss via formuläret här nedan.

Se en visning av hur Digitala Företaget fungerar för redovisningsbyrån »


Kontakta mig för kostnadsfri kom igång-hjälp!

Namn

E-post eller telefon

 

Adminverktyg för Digitala företaget

– skapa inloggning till administrationsverktyget

Du börjar med att skapa en inloggning till administrationsverktyget som ni på byrån arbetar i, och som också är gränssnittet mellan er och kunden. För att logga in och testa hur det fungerar för dig som redovisningsbyrå börjar du med att skapa ett administratörskonto. När du gjort det lägger du upp din egen byrå som kund. På så vis får du en uppfattning om hur Digitala Företaget fungerar ur såväl kundens som byråns perspektiv.
 

Skapa ett administratörskonto »


Skulle du behöva hjälp i detta skede mejlar du till
 support@digitalaforetaget.se eller går till forum.digitalaforetaget.se 

Administrationsverktyget kostar ingenting när du enbart kopplar och testkör mot dig själv (din e-postadress). Du debiteras först när du gör skarpa kopplingar mot dina kunder.penna.png

– hämta Digitala Företaget

Nu kan du ladda ner appen Digitala Företaget för att känna på hur den fungerar ur kundens perspektiv. Appen finns både i App Store och Google Play – sök på "Digitala Företaget". 

Digitala Företaget kan inte bara användas i mobilen utan även i webbläsaren på din dator. Och du kan fritt växla mellan app och webb. För att testa hur Digitala Företaget fungerar i din webbläsare lägger du upp dig som användare på app.digitalaforetaget.se.

Appstore_badge_ej-ram.png    google-play-badge_ejram.png   

 Fördjupade kundrelationer

3 – erbjud dina kunder möjligheten

När ni testat systemet en tid och börjat bli varma i kläderna, är vår rekommendation att ni börjar med att bjuda in ett fåtal kunder till samarbete via Digitala Företaget. På så vis kan ni växa in i systemet i lagom takt. Innan ni kan bjuda in en kund måste kunden ha laddat ner Digitala Företaget och skapat ett konto.

Här kan du skicka appen Digitala Företaget till din kunds mobil.

Inbjudningar hanterar du i adminverktyget. Välj Användarhantering – Skapa inbjudan. I nästa steg fyller ni i uppgifter om vilka kunder (går bra med flera på samma gång) ni vill bjuda in och anger om produktblad ska gå med (information om appen) och om ni vill skicka ett anpassat meddelande. Endast kunder som inte har skapat konto i appen får detta meddelande och produktbladet. Redan befintliga appanvändare får istället ett meddelande om att de är kopplade till sin administratör. När ni bjudit in en eller flera kunder hittar ni dessa under Inbjudningar och kan se och hantera alla underlag (händelser) kunden har lagt till.

Vi har tagit fram underlag för brev och e-post som ni på byrån kan använda i syfte att intressera era kunder för Digitala Företaget. PDF-foldern kan vi lägga in er logga på om ni så önskar. Använd er av länkarna här nedan.

Tvåsidig folder – jobba med oss i Digitala Företaget (pdf) 

Tvåsidig folder – jobba med oss i Digitala Företaget, engelsk version (pdf) 

Få en egen reklamfilm om Digitala Företaget (pdf)

Inbjudan till kunderna – e-post (word)

Inbjudan till kunderna – brev (word)

Så här fungerar appen Digitala Företaget (film) » (Du hittar fler filmer längst ned på sidan.)

plustecken.png

4 – go with the flow

I Digitala Företaget finns ett genomtänkt arbetsflöde som du följer. I grova drag ser det ut så här:

Via appen levererar kunden in alla affärshändelser i företaget. I appen får varje affärshändelse ett löpnummer som kunden noterar på det fysiska dokumentet. Detta dokument arkiveras av kunden. Saknas ett fysiskt dokument registreras löpnumret automatiskt i systemet. Så snart din kund registrerat affärshändelsen får du och dina kollegor in underlaget i administrationsverktyget. Ni kontrollerar att ni har all information som behövs för att bokföra affärshändelsen.  

Vår rekommendation är att ni uppmanar era kunder att registrera sina händelser så snart som möjligt, och att ni på byrån dagligen tilldelar affärshändelsen en status i syfte att ha kontroll över att affärshändelserna är säkerställda. 

Vid periodens slut gör ni en avstämning av att ni fått tillgång till samtliga underlag – lämpligen genom att kunden e-postar ett kontoutdrag som excel-fil för den aktuella perioden. Om ni har access till kundens bankkonto kan ni själva sköta detta. Därefter gör ni en import av kontoutdraget till administrationsverktyget där ni stämmer av. Visar avstämningen att något saknas flyttar ni över affärshändelsen till appen, där kunden ser vilken eller vilka händelser som kräver komplettering. 

När kundens samtliga affärshändelser under perioden är kvalitetssäkrade och samlade i Digitala Företaget gör ni en SIE-export av dessa till ert ekonomisystem. Jobbar du i BL Administration finns en direktöverföring som innebär att du kan överföra händelser från administrationsverktyget direkt till BL Administration (BL Bokföring/Plus). 

Kunden har fått ett sms till sin telefon! Kunden ska följa länken för att ladda ner appen Digitala Företaget till sin telefon. Blir det några problem kan du mejla till support@digitalaforetaget.se.