Funktioner och finesser

Funktioner i appen
(som kunden använder):

  • Fota kvitton/leverantörsfakturor
   – Med stöd för skattereglerna kring representation
   – Hantering av löneuttag
  • Kommunicera med byrån
  • Skapa och skicka fakturor
   – Fota redan gjorda fakturor för att skicka till administratören
   – Registrera egna fakturor
   – Skicka fakturor (som pdf-bilagor med e-post)
   – Finns stöd för ROT/RUT, omvänd moms och EU-moms 
   – Kreditfaktura
   – Koppla registrerade händelser till en faktura (specifikationer till fakturan)
   – Enkelt kundregister
   – Enkelt artikelregister
  • Påminnelser – om kunden inte betalar fakturan skickar man snabbt en påminnelse via e-post.  
  • Projekt – används för att samla kostnader/intäkter, nedlagd tid och körda mil som ett underlag för fakturering.
 • Körjournal – registrera mätarställning före och efter tjänsteresa så beräknas ersättning automatiskt. Går också att koppla till ett projekt.
 • Tidrapport – kan bifogas som underlag till själva fakturan.
 • Att göra-lista
 • Möjlighet att ladda upp dokument (i princip vilka som helst)
 • Prognos – klickbar graf med drill down-funktion där man utifrån registrerade händelser ser hur intäkter och kostnader fördelar sig på olika kate­gorier.
 • Ekonomiöversikt
  – Klickbara grafer och diagram som visar företagets ekonomiska ställning
  – Resultatrapporter
  – Nyckeltalsrapporter
  – Skattebetalningsrapporter
  – Finansiella rapporter

Funktioner i adminverktyget

(som byrån arbetar med):

 • Överblick över samtliga företag där man direkt ser vilka nya ­händelser som tillkommit, kommentarer, felaktigheter, osv.
 • Möjlighet till företagsinställningar
  – Konton – kategorier för vad som ska visas i appen.
  – Möjlighet att ändra förinställda konton
  – Momsperiod, företagsform, betalsätt
  – Faktureringsmetoden/kontantmetoden
 • Möjlighet att skapa händelser (intäkter/utgifter/övrigt)
 • Lämna kommentarer till kunden – t ex frågor kring underlag eller en uppmaning om komplettering.
 • Sätta status för händelser – för internt bruk och som information till kunden (OK, Makulerad, Fel).
 • Skapa rapporter till kunden – med möjlighet att bifoga filer till rapporterna.
 • Avstämning av bankhändelser/kontoutdrag
 • Skapa och hämta SIE-fil för import till bokföringsprogram
 • Utskrift av sammanställning
 • Selektering/sortering av händelser genom sökning/filtrering
 • Möjlighet att skapa hjälpanvändare

 


 

Se filmer om Digitala Företaget » 

YouTube-logo-full_color.png