Så fungerar Digitala Företaget

Digitala Företaget är ett koncept där byråns kunder lämnar alla bokföringsunderlag digitalt via mobilen eller webben. Kunden får återrapportering i form av en ekonomiöversikt direkt i mobilen.

Kunden behöver i princip bara öppna appen och fota sina kvitton, fakturor, med mera. Ni på redovisningsbyrån väljer kunden i adminverktyget på webben, kollar av att allt stämmer och uppdaterar bokföringen. Skulle det uppstå oklarheter skickar ni ett meddelande till kunden direkt via appen.

Appen innehåller funktioner för fakturering, utläggshantering, tidrapportering, körjournal, med mera. En tydlig att göra-lista visar saker som kunden bör åtgärda.

I administrationsverktyget får byrån in alla underlag som behövs för att bokföra affärshändelser i kundföretaget.

Kunden får återrapportering direkt i mobilen i form av ekonomirapporter och en uppdaterad grafisk resultatprognos som visar företagets ekonomiska utveckling.

Så här kommer ni på byrån igång med Digitala Företaget »

Se en visning av hur Digitala Företaget fungerar för redovisningsbyrån »

Digitala Företaget, så funkar det

Digitala Företaget – ett system för förkontering  

Digitala Företaget liknar inte något vanligt bokföringssystem och därför går vi här igenom några av de grundläggande principerna.

Det som kanske är viktigast att lyfta fram är att Digitala Företaget inte är ett bokföringsprogram utan snarare ett förkonteringssystem. Digitala Företaget skapar inte kundens hela bokföring, utan syftar snarare till att på ett systematiskt sätt samla in underlag för bokföringen och att göra det möjligt med en direkt och ner till underlaget specifik kommunikation mellan kund och byrå.

I systemet finns något som kallas en händelse. Detta bör ses som ett underlag för verifikationer. Verifikationerna skapas först vid export till system för vidare behandling, t ex BL Administration. Detta innebär att det kan finnas luckor i händelse-serien, utan att det på något sätt skulle strida mot god bokföringssed. Det främsta skälet till att numreringen finns är för att byråns kunder snabbt ska kunna hitta originalunderlaget – en typ av spårbarhet med andra ord.

En vanlig fråga är hur informationen som matas in i Digitala Företaget hamnar i bokföringen, alternativt om den gör det direkt. Byrån kommer att kommunicera med kunden kring de underlag som kommer in och innan det är dags att skicka dessa vidare till bokföringsprogrammet ska underlagen kontrolleras/ändras och banken stämmas av. När detta är gjort för man över informationen till bokföringsprogrammet. Till en början kommer detta ske genom en SIE-fil, men snart kommer den ersättas med en direkt integration.