Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Är mina data säkra när de delas med externa parter?  

Svar:
Ja, vi på Björn Lundén ställer höga krav vad gäller datarättigheter och har valt samarbetspartners vi vet hanterar data på rätt sätt. Dessa får, likt oss, aldrig dela eller sälja vidare dina unika data till någon tredje part utan ditt explicita godkännande. För den data som delas med Elsa Försäkring blir Elsa Försäkring personuppgiftsansvariga och följer dataskyddsförordningens regler och riktlinjer.