35% jubileumsrabatt på våra program – gäller nyköp till och med 31 januari!

Vad är skötselborgen vid fakturaköp?  

Svar: 
Skötselborgen skiljer sig från en generell borgen. Skötselborgen innebär bland annat att du garanterar att dina fakturor är korrekta, att de inte har sålts till någon annan och att du har levererat produkten/tjänsten. Du garanterar inte att kunden kommer att betala, men att du inte har anledning att tro att kunden inte kommer att betala. (Om fakturaköpet är med återköp, garanterar du kreditrisken.) Det är alltså en garanti för ett antal hygienfaktorer.