Hur ställer jag in försäljning med flera momssatser?

Svar:
I inställningarna finns förvalda konton för olika momssatser. Du kan också lägga till fler eller ändra dessa om det skulle behövas.