Vad behöver du?

Är du osäker på vilket program du ska välja? Fundera på vilka funktioner du och ditt företag har behov av
och välj utifrån det. Om du ångrar dig efter en tid och vill byta program, så går det att ordna.

Vad behöver du?

Välj vilka program du vill jämföra

Bokföringsprogram

Väljer du molnversion av ditt program ingår automatisk säkerhetskopiering, säker serverlagring, åtkomst via internet och lagring i molndatabas.

 BL Ekonomi BokföringBL BokföringBL Bokföring Plus
Windows   
Mac/Linux   
Verifikationsregistrering   
Konteringsguider   
Integrering med andra moduler   
Ingående balans   
Import/export av SIE   
Bokföringsrapporter   
Skattedeklaration   
Momshantering   
Automatkonteringar   
Stöd för förenklat årsbokslut   
Fakturamall (Excelformat)   
Obegränsat antal räkenskapsår   
Kostnadsställen   
Kostnadsbärare   
Projekt   
Periodisk sammanställning   
Kopiera/spegelvända verifikation   
Olika vernr-serier   
BAS 96   
BAS 2020   
BAS 2020 Branschkontoplaner   
BAS 2020 Förenklat årsbokslut   
Anläggningsregister   
Kontokonvertering   
Behandlingshistorik   
Räkenskapsschema   
Resultatavräkning projekt   
Prefixkontering   
Kontospärrar   
Antalsredovisning   
Budget   
Upp till fem budgetar   
Periodisering   
Rapportgenerator   
Kontoreskontra   
Import/export av register   
Export till Excel/Open Office   
Import/export av företagsdata   
 BL Ekonomi BokföringBL BokföringBL Bokföring Plus

Faktureringsprogram

Väljer du molnversion av ditt program ingår automatisk säkerhetskopiering, säker serverlagring, åtkomst via internet och lagring i molndatabas.

 BL Ekonomi FaktureringBL FaktureringBL Fakturering Plus
Windows   
Mac/Linux   
Kundregister   
Produktregister   
Kundreskontra   
Prislistor   
Import av externa prislistor   
Integrering med andra moduler   
Fakturautskrift   
e-fakturering (2,50 kr/faktura)   
Offerthantering   
Olevererad order   
Påminnelser   
Räntefakturor   
Inkassolista   
Inkassokrav   
Egna fakturamallar   
Grafisk blankettgenerator   
Hantering HUS-tjänster (ROT/RUT)   
Kontantfakturering   
Autogiro   
OCR-fakturor   
Underprodukter   
Produktvarianter   
Lagerhantering   
Inleverans   
Utleverans   
Inventeringsrutiner   
Valutahantering   
Kassaflödesanalys   
Rabattavtal   
Stafflade priser   
Avtalsfakturering   
Periodisering av kundfakturor   
Massfakturering   
Samfakturering   
Faktura-/reskontraservice   
Varukostnadsomföring   
Import/export av register   
Export till Excel   
Import/export av företagsdata   
 BL Ekonomi FaktureringBL FaktureringBL Fakturering Plus

Löneprogram

 BL LönBL Lön Plus
Anställdaregister  
Arbetsgivardeklaration på individnivå  
Arbetsschema  
Automatisk skatteberäkning  
Automatisk säkerhetskopiering  
Betalfiler  
Export till Excel/Open Office  
Import/export av företagsdata  
Import/export av register  
Ingångsvärden  
Ingångsvärden semester  
Integration med BL Bokföring  
Jämkning och engångsskatt  
Kalendarium  
Kontrolluppgift  
Löneackumulatorer  
Löneartsregister  
Löneavtal  
Lönebesked  
Lönebesked via app (5 kr/anställd/månad)  
Löneperioder  
Lönestatistik SCB  
Lönestatistik Svenskt Näringsliv  
Rapportering till Bygglösen  
Rapportering till Collectum  
Semesteravtal  
Semesterskuldlista  
Semesterårsbyte  
Skattedeklaration   
Systemlönearter  
Säker serverlagring  
Windows  
 BL LönBL Lön Plus

Skatteprogram

Väljer du molnversion av ditt program ingår automatisk säkerhetskopiering, säker serverlagring, åtkomst via internet och lagring i molndatabas.

 BL Skatt FöretagBL Skatt Proffs
Samtliga blanketter för inkomstdeklaration  
Fullständig skatteberäkning (detta och nästa år)  
Preliminär inkomstdeklaration och F-skatteberäkning  
Beräkningsbilagor och hjälpblanketter  
Simulering/skatteplanering direkt i skatteberäkningen  
Deklarationsöversikt som visar fel, tips och varningar  
Deklarationskontroll direkt på blanketterna  
Faktabank  
SIE-import  
Filöverföring till Skatteverket av SRU-uppgifter  
Komplett utskriftshantering (papper och pdf)  
Böckerna Deklarationsteknik och Avdrag i programmet  
Simulering av nästa års utdelningsutrymme från K10:an  
Bilförmånsberäkning och körjournaler  
Fri telefonsupport, deklarations- och programfrågor  
Upp till 10 deklarationer  
Obegränsat antal deklarationer  
Logotyp på utskrifter av skatteberäkningen  
Klienthantering med anståndshantering och Reko-stöd  
 BL Skatt FöretagBL Skatt Proffs

Bokslutsprogram

Väljer du molnversion av ditt program ingår automatisk säkerhetskopiering, säker serverlagring, åtkomst via internet och lagring i molndatabas.

 BL Bokslut FöretagBL Bokslut Proffs
Aktiebok  
Anläggningsregister   
Bokslutsbilagor  
Bilagehanterare  
Möjlighet att skapa bilagor automatiskt  
Flytt och delning av kontosaldon till önskad rubrik i årsredovisningen  
Kassaflödesanalys  
Tilläggsupplysningar  
Nothanterare  
Möjlighet att skapa noter automatiskt  
Förvaltningsberättelse  
Fastställelseintyg  
Styrelsens yttrande på egen sida  
Revisionsberättelse  
Årsstämmoprotokoll  
Reko-stöd  
SIE-import/-export  
Manuell registrering av saldon  
Redigeringsbara boksluts- och årsredovisningsmallar  
Redigerad mall kan appliceras på flera företag  
Uppdatering av SRU-koder  
Integrering med BL Bokföring  
Upp till tre företag  
Obegränsat antal företag  
 BL Bokslut FöretagBL Bokslut Proffs

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »