Kom igång med Digitala Företaget Lönebesked

Via appen kan du leverera lönebesked på ett GDPR-säkert vis till de anställda. Nedan går vi igenom förutsättningarna för att få det att fungera.


Grundinställningar

1. Företaget i molnet

Det företag vars anställda du vill skicka lönebesked till måste ligga i molnet. Det fungerar alltså inte med lokalt lagrad företagsdata. Kontakta vår säljavdelning på 0650-54 14 01 om du behöver hjälp med att komplettera din licens.

2. Administratörskonto i Digitala Företaget

Om du inte har ett administratörskonto i Digitala Företaget sedan tidigare ska du skapa ett sådant här:

Skapa ett administratörskonto » 

Via det aktiveringsmail du får väljer du dina inloggningsuppgifter för BL-konto.

3. Rätt användaruppgifter i BL Administration

Din användare i BL Administration behöver kompletteras med uppgifterna från steget ovan, dvs med dina inloggningsuppgifter till Digitala Företaget. Du gör detta via Arkiv – Systemunderhåll – Användare. Redigera din användare och lägg till uppgifterna under rubriken BL-konto.

4. Korrekta företagsuppgifter

Det aktuella företagets uppgifter behöver ha ett korrekt organisationsnummer. Kontrollera detta via Arkiv – Företagsuppgifter – Generella.

5. Korrekta uppgifter för de anställda

Se över de anställda och säkerställ att dessa har en korrekt e-postadress och ett korrekt personnummer. Anställdaregistret hittar du i BL Administration via Uppläggning – Anställda.


Bjud in de anställda till appen

1.  Koppla ihop BL Administration med Digitala Företaget

Nu är det dags att skapa kopplingen mellan BL Administration och Digitala Företaget. Det gör du med knappen Digitala Företaget uppe till höger i programmet. Du klickar sedan på bilden ”Koppla till Digitala Företaget” och följer stegen.

2. Bjud in de anställda

Logga in i Digitala Företagets administratörsverktyg. Via Användarhantering i vänstermenyn hittar du de företag som du kopplat via BL Administration. För att bjuda in de anställda klickar du på Bjud in användare följt av Bjud in anställda till löneappen. Välj vilka anställda du vill bjuda in och skicka sedan inbjudan. Klart!

3. ”Skicka” lönebesked till de anställda

För att skicka lönebeskeden till de anställda via appen behöver du inte göra något särskilt utöver att skapa och uppdatera dina löner precis som tidigare. Appen hämtar själv lönebeskeden då det finns något nytt att hämta.

Om du stöter på problem är du givetvis välkommen att kontakta vår support på 0650-541405 eller support@digitalaforetaget.se.
Lycka till!