BL Lön löneprogram
30 dagars öppet köp!

BL Lön

– prisvärt löneprogram för det mindre företaget

Med BL Lön i molnet får du till ett lågt pris ett lättarbetat löneprogram där du registrerar löner utifrån färdiga lönearter och skriver ut lönebesked till den anställde. Programmet finns endast i molnversion.

I priset ingår programsupport på telefon. 

 • Molnet
 • Lokalt

BL Lön är ett installerat Windowsprogram som du kör i molnet, vilket ger dig alla fördelarna med ett installerat program när det gäller funktion och prestanda. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar i form av bland annat automatisk säkerhetskopiering och full tillgänglighet som låter dig arbeta med löneadministrationen från olika platser.

 • Säker lagring och automatisk uppdatering
 • Lättarbetat anställdaregister
 • Färdiga lönearter
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
 • Karensavdrag (ersätter karensdagssystemet)
 • Lönebesked som du vill ha dem
 • Betalfiler
 • Lönebesked via app (5 kr/anställd/månad)
 • Programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »

Med BL Lön i molnet får du alla fördelarna med ett installerat program när det gäller funktion och prestanda. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar i form av bland annat automatisk säkerhetskopiering och full tillgänglighet som låter dig arbeta med löneadministrationen från olika platser.

 • Säker lagring och automatisk uppdatering
 • Lättarbetat anställdaregister
 • Färdiga lönearter
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
 • Karensavdrag (ersätter karensdagssystemet)
 • Lönebesked som du vill ha dem
 • Betalfiler
 • Lönebesked via app (5 kr/anställd/månad)
 • Programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 49 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 49 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support/uppdatering »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »
AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från löneregistreringen till arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Även huvuduppgifter hämtas in utifrån de registrerade lönerna. Du skapar sedan enkelt en fil som sedan laddas upp i Skatteverkets e-tjänst.

Karensavdrag

Programmet har stöd för de nya reglerna om karensavdrag.

Överskådlig och detaljerad kontrollista
Programmet har en kontrollista som är både överskådlig och detaljerad. Du har god överblick över vad som registrerats och kan enkelt stämma av uppgifterna som lämnas in till Skatteverket i AGI.   

Löneartsregister

I programmet finns de vanligaste lönearterna inlagda redan från början, t ex månadslön, timlön, olika förmåner, milersättning och traktamenten. Du kan ändra de löne­arter som finns upplagda, lägga till egna eller ta bort. Lönearterna är grunden vid löneregistreringen så det är därför viktigt att du tänker igenom vilka du behöver och lägger upp dem på ett bra sätt innan du börjar med själva löneregistreringen.

Anställdaregister

Här lägger du in alla uppgifter om dina anställda, förutom grunduppgifter även kostnadsställe, kostnadsbärare, sem­esterlöne­avdrag, bilförmån mm. Anställdaregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner.

Automatisk skatteberäkning

Genom att aktivera den här funktionen kommer programmet automatiskt att beräkna preliminärskatt på den anställdes lön. Du kan välja om du vill att skatteberäkningen ska göras enligt skattetabell, med viss procentsats eller enligt en skattetabell för engångsbelopp.

Jämkning och engångsskatt

Om den anställde fått ett jämkningsbesked från Skatteverket kan du lägga in jämkningen i anställda­registret så hanteras den av programmet. När du ska betala ut skattegrundande ersättning med engångsskatt, t ex vid utbetalning av slutlön eller semesterlönetillägg, anger du detta på lönearten så hämtar programmet uppgifter från en skattetabell för engångsbelopp.

Löneackumulatorer

Till anställda kan du knyta ackumulatorer som t ex flextidssaldo eller komptidssaldo som automatiskt justeras vid löneregistrering.

Lönebesked

I programmet finns fem standardmallar för löne­besked. Skulle inte någon av dessa passa kan du utforma lönebeskeden precis som du vill ha dem genom att använda blankett­generatorn. Möjlighet att skicka säkra lönebesked via app för 5 kr/anställd/månad.

Integrerat med bokföringen

När du registrerar och skriver ut löner får du automatiskt ut lönejournal och bok­för­ingsorder. Om du vill kan löne­­­programmet automatiskt registrera bok­förings­ordern som en verifikation i bok­förings­programmet.

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Programmet hanterar den sänkning av arbetsgivaravgifterna som en enskild näringsidkare kan få vid anställning av sin första medarbetare. Arbetsgivaravgiften beräknas automatiskt rätt och hanteras i rätt rutor i arbetsgivardeklarationen.

Kontrolluppgifter

Programmet hanterar kontrolluppgifter för ränta (KU20) och utdelning (KU31).

Molndatabas

Med BL Lön i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 


AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från löneregistreringen till arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Även huvuduppgifter hämtas in utifrån de registrerade lönerna. Du skapar sedan enkelt en fil som sedan laddas upp i Skatteverkets e-tjänst.

Karensavdrag

Från och med version 2019.1, som släpps vid årsskiftet, kommer programmet att ha stöd för de nya reglerna om karensavdrag.

Nya lönearter som hanterar detta kommer att finnas i nyupplagda företag. För befintliga företag kommer dessa lönearter att kunna importeras.

Löneartsregister

I programmet finns de vanligaste lönearterna inlagda redan från början, t ex månadslön, timlön, olika förmåner, milersättning och traktamenten. Du kan ändra de löne­arter som finns upplagda, lägga till egna eller ta bort. Lönearterna är grunden vid löneregistreringen så det är därför viktigt att du tänker igenom vilka du behöver och lägger upp dem på ett bra sätt innan du börjar med själva löneregistreringen.

Anställdaregister

Här lägger du in alla uppgifter om dina anställda, förutom grunduppgifter även kostnadsställe, kostnadsbärare, sem­esterlöne­avdrag, bilförmån mm. Anställdaregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner.

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från löneregistreringen till arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Även huvuduppgifter hämtas in utifrån de registrerade lönerna. Du skapar sedan enkelt en fil som sedan laddas upp i Skatteverkets e-tjänst.

Automatisk skatteberäkning

Genom att aktivera den här funktionen kommer programmet automatiskt att beräkna preliminärskatt på den anställdes lön. Du kan välja om du vill att skatteberäkningen ska göras enligt skattetabell, med viss procentsats eller enligt en skattetabell för engångsbelopp.

Jämkning och engångsskatt

Om den anställde fått ett jämkningsbesked från Skatteverket kan du lägga in jämkningen i anställda­registret så hanteras den av programmet. När du ska betala ut skattegrundande ersättning med engångsskatt, t ex vid utbetalning av slutlön eller semesterlönetillägg, anger du detta på lönearten så hämtar programmet uppgifter från en skattetabell för engångsbelopp.

Löneackumulatorer

Till anställda kan du knyta ackumulatorer som t ex flextidssaldo eller komptidssaldo som automatiskt justeras vid löneregistrering.

Lönebesked

I programmet finns fem standardmallar för löne­besked. Skulle inte någon av dessa passa kan du utforma lönebeskeden precis som du vill ha dem genom att använda blankett­generatorn.

Betalfiler

Du kan skapa en fil för löneutbetalning och överföra den via din internetbank eller ett kommunikationsprogram.

Kontrolluppgift

När inkomståret är slut ska du lämna kontrolluppgifter för dina anställda. Programmet genererar dessa kontrolluppgifter automatiskt men du har naturligtvis möjlighet att gå in och göra korrigeringar om något inte stämmer.

Integrerat med bokföringen

När du registrerar och skriver ut löner får du automatiskt ut lönejournal och bok­för­ingsorder. Om du vill kan löne­­­programmet automatiskt registrera bok­förings­ordern som en verifikation i bok­förings­programmet.

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Programmet hanterar den sänkning av arbetsgivaravgifterna som en enskild näringsidkare kan få vid anställning av sin första medarbetare. Arbetsgivaravgiften beräknas automatiskt rätt och hanteras i rätt rutor i arbetsgivardeklarationen.

Molndatabas

Med BL Lön i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 


Detta ingår i supporten

I licensen för BL Lön i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även löpande tillgång till uppdateringar som görs i programmet.

Rätt årsversion krävs

För att kunna göra löner för ett visst år krävs att du har rätt årsversion av programmet. Så för att göra löner för 2019 krävs att du har version 2019 av programmet.  

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Lön i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även löpande tillgång till uppdateringar som görs i programmet.

Rätt årsversion krävs

För att kunna göra löner för ett visst år krävs att du har rätt årsversion av programmet. Så för att göra löner för 2017 krävs att du har version 2017 av programmet.  

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

I grundpriset ingår ett företag i molnet. Vill du har fler företag i molnet kan du kontakta oss. » 

+

BL Lön, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Lön kan du köpa licens för fler användare. 

49:-/mån
+

Digitala Företaget Lönebesked

Med appen Digitala Företaget Lönebesked kan du som hanterar löner skicka ut lönebesked på ett GDPR-säkert vis till de anställda. Ett smidigt och framtidssäkert alternativ till e-post.

Läs mer »

5:-

+

Körjournal

Med vår körjournal minimerar du din manuella hantering av tjänsteresor med bilen. Allt sköts via Telia Sense-appen i mobilen, som dessutom har direkt koppling till BL Administration.

Läs mer »

129:-/mån/
tjänstebil

+

BL Lön, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Lön kan du köpa licens för fler användare. 

49:-/mån
+

Digitala Företaget Lönebesked

Med appen Digitala Företaget Lönebesked kan du som hanterar löner skicka ut lönebesked på ett GDPR-säkert vis till de anställda. Ett smidigt och framtidssäkert alternativ till e-post.

Läs mer »
5:-
Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8/7. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

  Jämför program

  Vilket program ska jag välja?

  – jämför de olika programmens funktioner

  Bygg ditt eget programpaket

  Bygg ditt eget programpaket

  – lokalt eller i molnet!

  Hitta din redovisningsbyrå!

  Hitta din redovisningsbyrå

  – samarbeta för att förenkla företagets arbete

  Få ut mer av ditt program:

  Anställda

  ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla r...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5162_bookImg
  Anställda

  Förmåner

  FÖRMÅNER ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner – både ur f...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5379_bookImg
  Förmåner

  Lönehandboken

  LÖNEHANDBOKEN är ett oumbärligt stöd för dig som arbetar med löneadministration. Du får vägledning...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5427_bookImg
  Lönehandboken

  Semester & sjukfrånvaro

  SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en oumbärlig hjälp för alla som arbetar med att hantera knepiga frågor ...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5649_bookImg
  Semester & sjukfrånvaro

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »