BL Lön Plus
Trygghetsgaranti

BL Lön Plus

– komplett och kompetent löneprogram

Med BL Lön Plus får du ett komplett och kompetent löneprogram med en omfattande semesterhantering, avvikelserapportering och statistikrapportering. BL Lön Plus finns endast i molnversion. • Molnet
 • Lokalt

BL Lön Plus är ett installerat Windowsprogram som du kör i molnet med alla fördelar som det innebär. Du får ett flexibelt löneprogram med en omfattande semesterhantering, avvikelserapportering och statistikrapportering.

 • Komplett semesterhantering
 • Kalendarium för avvikelserapportering
 • Lättöverskådliga lönebesked
 • Statistikrapportering
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
 • Karensavdrag (ersätter karensdagssystemet)
 • Lönebesked via app (5 kr/st)
 • Säker lagring och automatisk uppdatering
 • Programsupport ingår

Med BL Lön Plus får du ett flexibelt löneprogram med en omfattande semesterhantering, avvikelserapportering och statistikrapportering.

 • Komplett semesterhantering
 • Kalendarium för avvikelserapportering
 • Lättöverskådliga lönebesked
 • Statistikrapportering
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
 • Karensavdrag (ersätter karensdagssystemet)
 • Lönebesked via app (5 kr/st
 • Säker lagring och automatisk uppdatering
 • Programsupport ingår

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 149 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 149 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support/uppdatering »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »

 

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från löneregistreringen till arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Även huvuduppgifter hämtas in utifrån de registrerade lönerna. Du skapar sedan enkelt en fil som sedan laddas upp i Skatteverkets e-tjänst.

Karensavdrag

Från och med version 2019.1 har programmet stöd för de nya reglerna om karensavdrag.

Avvikelsen för sjukfrånvaro kommer att hantera de nya reglerna, och nya systemlönearter kommer att användas. Om du omfattas av kollektivavtal och även efter årsskiftet ska omfattas av de gamla reglerna kommer du kunna göra en inställning för detta i löneavtalen.

Semesterhantering

Alla beräkningar av semesterlön, tillägg och dagar mm görs direkt i programmet utifrån de löne- och semesteravtal du väljer. Men du kan även välja att skapa egna varianter.

Programmet hanterar alla de vanligaste semesterberäkningsmetoderna – procentregeln, sammalöneregeln och månadslön med tillägg.

Semesterskuldslista och semesterårsbyte

Du kan för vilket önskat datum du vill ta fram en aktuell semesterskuldslista som utifrån aktuella förutsättningar; så som inställningar och avvikelser, visar aktuell semesterskuld per anställd. Om du integrerat BL Lön Plus med BL Bokföring får du genom en knapptryckning enkelt en justering av semesterskulden bokförd. Vid semesterårets slut genomförs ett semesterårsbyte där kvarvarande dagar flyttas över som sparade och nya dagar fylls på.

Löneavtal

Löneavtal som reglerar olika typer av ersättningar och avdrag finns inlagda i programmet. Löneavtalen är anpassningsbara och du har även möjlighet att skapa egna.

Slutlön

När en anställd avslutar sin anställning registrerar du en slutlön per personens avgångsdatum. Programmet hämtar då automatiskt upp personens intjänade semester utifrån de förutsättningar som gäller enligt den anställdes semesteravtal. 

Utskrift av semesterberäkning vid slutlön
I samband med att du anger avgångsdatumet för en anställd finns möjligheten att skriva ut en semesterberäkning. 

Kalendarium 
Genom att alla avvikelser noteras i ett kalendarium blir löneavvikelserapportering i programmet extremt smidig.

Arbetsscheman
Du kan använda arbetsscheman för att hålla koll på de anställdas arbetstid och sysselsättningsgrad.

Statistikrapportering  
Du kan göra statistikrapportering till SCB och Svenskt näringsliv genom att skapa filer som hämtar uppgifter från inställningar och löner gjorda i programmet.

Sparas i molnet

Med BL Lön Plus i molnet sparar du löneuppgifterna i en molndatabas. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera löneadministratörer kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade och jobba mot samma databas. 

Integrerat med bokföringen

När du registrerar och skriver ut löner får du automatiskt ut lönejournal och bok­för­ingsorder. Om du vill kan löne­­­programmet automatiskt registrera bok­förings­ordern som en verifikation i bok­förings­programmet.

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Programmet hanterar den sänkning av arbetsgivaravgifterna som en enskild näringsidkare kan få vid anställning av sin första medarbetare. Arbetsgivaravgiften beräknas automatiskt rätt och hanteras i rätt rutor i arbetsgivardeklarationen.

 

Automatisk hantering av semestergrundande frånvaro 

Programmet håller själv reda på den semestergrundande frånvaron och växlar över till ej semestergrundande när det är dags. Räknaren tar hänsyn både till ingångsvärden och registrerade avvikelser i samband med lönekörningar. 

Semesterbesked via e-post

Du kan välja att skicka ut semesterbeskeden via e-post. Semesterbeskeden innehåller inte några känsliga personuppgifter och det går enligt GDPR bra att skicka dessa per e-post.

Löneartsregister

I programmet finns de vanligaste lönearterna inlagda redan från början, t ex månadslön, timlön, olika förmåner, milersättning och traktamenten. Du kan ändra de löne­arter som finns upplagda, lägga till egna eller ta bort. 

Anställdaregister

Här lägger du in alla uppgifter om dina anställda, förutom grunduppgifter även kostnadsställe, kostnadsbärare, sem­esterlöne­avdrag, bilförmån mm. Anställdaregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner. 

Automatisk skatteberäkning

Genom att aktivera den här funktionen kommer programmet automatiskt att beräkna preliminärskatt på den anställdes lön. Du kan välja om du vill att skatteberäkningen ska göras enligt skattetabell, med viss procentsats eller enligt en skattetabell för engångsbelopp.

Jämkning och engångsskatt

Om den anställde fått ett jämkningsbesked från Skatteverket kan du lägga in jämkningen i anställda­registret så hanteras den av programmet. När du ska betala ut skattegrundande ersättning med engångsskatt, t ex vid utbetalning av slutlön eller semesterlönetillägg, anger du detta på lönearten så hämtar programmet uppgifter från en skattetabell för engångsbelopp.

Löneackumulatorer

Till anställda kan du knyta ackumulatorer som t ex flextidssaldo eller komptidssaldo som automatiskt justeras vid löneregistrering.

Lönebesked

I programmet finns fem standardmallar för löne­besked. Skulle inte någon av dessa passa kan du utforma lönebeskeden precis som du vill ha dem genom att använda blankett­generatorn. Lönebeskeden är överskådliga och har koppling till en kalender med mer detaljerad information.

Betalfiler

Du kan skapa en fil för löneutbetalning och överföra den via din internetbank eller ett kommunikationsprogram.

Kontrolluppgifter

Programmet hanterar kontrolluppgifter för ränta (KU20) och utdelning (KU31).

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina data är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 


 

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från löneregistreringen till arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Även huvuduppgifter hämtas in utifrån de registrerade lönerna. Du skapar sedan enkelt en fil som sedan laddas upp i Skatteverkets e-tjänst.

Karensavdrag

Från och med version 2019.1, som släpps vid årsskiftet, kommer programmet att ha stöd för de nya reglerna om karensavdrag.

Avvikelsen för sjukfrånvaro kommer att hantera de nya reglerna, och nya systemlönearter kommer att användas. Om du omfattas av kollektivavtal och även efter årsskiftet ska omfattas av de gamla reglerna kommer du kunna göra en inställning för detta i löneavtalen.

Semesterhantering

Alla beräkningar av semesterlön, tillägg och dagar mm görs direkt i programmet utifrån de löne- och semesteravtal du väljer. Men du kan även välja att skapa egna varianter.

Programmet hanterar alla de vanligaste semesterberäkningsmetoderna – procentregeln, sammalöneregeln och månadslön med tillägg.

Semesterskuldslista och semesterårsbyte

Du kan för vilket önskat datum du vill ta fram en aktuell semesterskuldslista som utifrån aktuella förutsättningar; så som inställningar och avvikelser, visar aktuell semesterskuld per anställd. Om du integrerat BL Lön Plus med BL Bokföring får du genom en knapptryckning enkelt en justering av semesterskulden bokförd. Vid semesterårets slut genomförs ett semesterårsbyte där kvarvarande dagar flyttas över som sparade och nya dagar fylls på.

Löneavtal

Löneavtal som reglerar olika typer av ersättningar och avdrag finns inlagda i programmet. Löneavtalen är anpassningsbara och du har även möjlighet att skapa egna.

Kalendarium 
Genom att alla avvikelser noteras i ett kalendarium blir löneavvikelserapportering i programmet extremt smidig.

Arbetsscheman
Du kan använda arbetsscheman för att hålla koll på de anställdas arbetstid och sysselsättningsgrad.

Statistikrapportering  
Du kan göra statistikrapportering till SCB och Svenskt näringsliv genom att skapa filer som hämtar uppgifter från inställningar och löner gjorda i programmet.

Sparas i molnet

Med BL Lön Plus i molnet sparar du löneuppgifterna i en molndatabas. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera löneadministratörer kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade och jobba mot samma databas. 

Kontrolluppgift

När inkomståret är slut ska du lämna kontrolluppgifter för dina anställda. Programmet genererar dessa kontrolluppgifter automatiskt men du har naturligtvis möjlighet att gå in och göra korrigeringar om något inte stämmer.

Integrerat med bokföringen

När du registrerar och skriver ut löner får du automatiskt ut lönejournal och bok­för­ingsorder. Om du vill kan löne­­­programmet automatiskt registrera bok­förings­ordern som en verifikation i bok­förings­programmet.

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Programmet hanterar den sänkning av arbetsgivaravgifterna som en enskild näringsidkare kan få vid anställning av sin första medarbetare. Arbetsgivaravgiften beräknas automatiskt rätt och hanteras i rätt rutor i arbetsgivardeklarationen.

Automatisk hantering av semestergrundande frånvaro 

Programmet håller själv reda på den semestergrundande frånvaron och växlar över till ej semestergrundande när det är dags. Räknaren tar hänsyn både till ingångsvärden och registrerade avvikelser i samband med lönekörningar. 

Semesterbesked via e-post

Du kan välja att skicka ut semesterbeskeden via e-post. Semesterbeskeden innehåller inte några känsliga personuppgifter och det går enligt GDPR bra att skicka dessa per e-post.

Löneartsregister

I programmet finns de vanligaste lönearterna inlagda redan från början, t ex månadslön, timlön, olika förmåner, milersättning och traktamenten. Du kan ändra de löne­arter som finns upplagda, lägga till egna eller ta bort. 

Anställdaregister

Här lägger du in alla uppgifter om dina anställda, förutom grunduppgifter även kostnadsställe, kostnadsbärare, sem­esterlöne­avdrag, bilförmån mm. Anställdaregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner.

Automatisk skatteberäkning

Genom att aktivera den här funktionen kommer programmet automatiskt att beräkna preliminärskatt på den anställdes lön. Du kan välja om du vill att skatteberäkningen ska göras enligt skattetabell, med viss procentsats eller enligt en skattetabell för engångsbelopp.

Jämkning och engångsskatt

Om den anställde fått ett jämkningsbesked från Skatteverket kan du lägga in jämkningen i anställda­registret så hanteras den av programmet. När du ska betala ut skattegrundande ersättning med engångsskatt, t ex vid utbetalning av slutlön eller semesterlönetillägg, anger du detta på lönearten så hämtar programmet uppgifter från en skattetabell för engångsbelopp.

Löneackumulatorer

Till anställda kan du knyta ackumulatorer som t ex flextidssaldo eller komptidssaldo som automatiskt justeras vid löneregistrering.

Lönebesked

I programmet finns fem standardmallar för löne­besked. Skulle inte någon av dessa passa kan du utforma lönebeskeden precis som du vill ha dem genom att använda blankett­generatorn. Lönebeskeden är överskådliga och har koppling till en kalender med mer detaljerad information.

Betalfiler

Du kan skapa en fil för löneutbetalning och överföra den via din internetbank eller ett kommunikationsprogram.

Skattedeklaration

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från löneregistreringen till arbetsgivar­avgifts- och skattedelen av skattedeklarationen. Om du även har bokföringsprogrammet hämtas uppgifter från redovisningen till momsdelen i skattedeklarationen. För dig som lämnar in skattedeklarationen via internet finns möjlig­het att skapa en 
eSKD-fil.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina data är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Lön i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även löpande tillgång till uppdateringar som görs i programmet.

Rätt årsversion krävs

För att kunna göra löner för ett visst år krävs att du har rätt årsversion av programmet. Så för att göra löner för 2019 krävs att du har version 2019 av programmet.  

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.


Detta ingår i supporten

I licensen för BL Lön i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även löpande tillgång till uppdateringar som görs i programmet.

Rätt årsversion krävs

För att kunna göra löner för ett visst år krävs att du har rätt årsversion av programmet. Så för att göra löner för 2018 krävs att du har version 2018 av programmet.  

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

I grundpriset ingår ett företag i molnet. Vill du har fler företag i molnet kan du kontakta oss. » 

+

BL Lön Plus, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Lön kan du köpa licens för fler användare. 

149:-/mån
+

Digitala Företaget Lönebesked

Med appen Digitala Företaget Lönebesked kan du som hanterar löner skicka ut lönebesked på ett GDPR-säkert vis till de anställda. Ett smidigt och framtidssäkert alternativ till e-post.

Läs mer »

5:-

+

Körjournal

Med vår körjournal minimerar du din manuella hantering av tjänsteresor med bilen. Allt sköts via Telia Sense-appen i mobilen, som dessutom har direkt koppling till BL Administration.

Läs mer »

129:-/mån/
tjänstebil

 

+

BL Lön Plus, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Lön kan du köpa licens för fler användare. 

149:-/mån
+

Digitala Företaget Lönebesked

Med appen Digitala Företaget Lönebesked kan du som hanterar löner skicka ut lönebesked på ett GDPR-säkert vis till de anställda. Ett smidigt och framtidssäkert alternativ till e-post.

Läs mer »
5:-
Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8/7. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

  Jämför program

  Vilket program ska jag välja?

  – jämför de olika programmens funktioner

  Hitta din redovisningsbyrå!

  Hitta din redovisningsbyrå

  – samarbeta för att förenkla företagets arbete

  Få ut mer av ditt program!

  Anställda

  ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla r...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön Plus - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5162_bookImg
  Anställda

  Lönehandboken

  LÖNEHANDBOKEN är ett oumbärligt stöd för dig som arbetar med löneadministration. Du får vägledning...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön Plus - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5427_bookImg
  Lönehandboken

  Semester & sjukfrånvaro

  SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en oumbärlig hjälp för alla som arbetar med att hantera knepiga frågor ...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön Plus - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5649_bookImg
  Semester & sjukfrånvaro

  Representation

  REPRESENTATION beskriver vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vad...
  Prisvärt löneprogram – testa gratis i 30 dagar! - BL Lön Plus - Testa i 30 dagar - ctl00_cph1_pg5610_bookImg
  Representation

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »