Laddar...
Rådgivarverktyg

Rådgivarverktyg för redovisningskonsulter

– få ett rådgivningsunderlag med ett knapptryck!

Med vårt nya Rådgivarverktyg skapar vi helt nya förutsättningar för dig som redovisningskonsult i din rådgivarroll. Med bara ett knapptryck får du fram ett  komplett, realtidsbaserat rådgivningsunderlag – utan att behöva rota i pärmar, excelfiler mm. Rådgivarverktyget hjälper dig även att se mönster och avvikelser, vilket ger dig unika möjligheter vid din rådgivning till företagare.

79 kr/mån/företag

Första rådgivarverktyget med AI-stöd!

Rådgivarverktyget är utvecklat med hjälp av senaste teknik och kraftfull Artificiell Intelligens (AI) som i realtid strukturerar redovisningsdata och återkopplar till dig som användare. Till detta har vi adderat våra experters samlade kunskap och erfarenhet av redovisning och företagande. Resultatet är att du som redovisningskonsult i din rådgivning kan ta fram individuella, relevanta och uppdaterade underlag för dina kundföretag. Underlagen är lämpliga att utgå från vid rådgivningssamtal med dina kunder men även när du t ex vill göra en SWOT-analys för ditt kundföretag.

Rådgivarrapport och löpande notifieringar

Med Rådgivarverktyget får du en gedigen rådgivarrapport att utgå från vid dina kundmöten och som kunden kan få med sig, vilket garanterat upplevs som ett stort mervärde. Rådgivarrapporten visar bland annat hur kundföretaget ligger till jämfört med andra företag i branschen och hur de viktigaste nyckeltalen utvecklar sig. Du styr helt över vilket innehåll du vill generera till rapporten och som du vill att kunden ska ta del av.

Men även mellan kundmötena – ja, faktiskt i varje ögonblick – håller Rådgivarverktyget full koll på vad som händer i dina kundföretag och uppmärksammar dig i realtid på viktiga händelser och förändringar som rör kundföretag och ägarna. Du får direkt notifieringar om kundföretaget t ex:

  • Är i misstänkt KBR-läge
  • Har en anställd som jubilerar och därför bör få en gåva
  • Har onormala kassatransaktioner
  • Har negativt saldo på skattekontot
  • Mottagit fakturor från en svartlistad leverantör
  • Fått in nya kunder som kan misstänkas orsaka kundförluster
  • Inte ligger på rätt lönenivåer med avseende på utdelningsreglerna

Med Rådgivarverktyget får du som redovisningskonsult viktiga indikationer i realtid och kan föreslå åtgärder i rätt tid.

Rådgivarverktyget är en tilläggstjänst till vårt Byråstöd.

 

Hur fungerar AI:t?

Rådgivarverktygets AI söker i realtid igenom stora mängder redovisningsdata för att göra jämförelser med andra företag och jämförelser över tid – men även för att ta fram nyckeltal för det enskilda företaget och ställa i relation till det du som redovisningskonsult vill jämföra med.

AI:t är även extremt bra på att hitta mönster och avvikelser. På så vis kan du som konsult i tid upptäcka om företaget t ex är på väg att nå en kritisk nivå, och därmed föreslå lämpliga åtgärder.

Rådgivarverktyg


Kontakta mig

Jag vill veta mer om Rådgivarverktyget!

Namn *

e-post *

Telefon *