Skanning

– digitaliserar dina leverantörsfakturor

Genom att skanna dina fakturor slipper du all omständlig hantering av leverantörsfakturor i pappersform och får i stället fakturorna digitalt i din inkorg. Du slipper brevsprättning, ankomstregistrering, arkivering och egna investeringar i skanningsutrustning. Och, inte minst – du sparar mycket tid.  

Skanning är en kostnadseffektiv lösning för mottagning, digitalisering och arkivering av leverantörsfakturor. 

Det är lätt att komma igång med vår skanning och enkelt att utöka med våra andra tjänster för att kunna jobba med en helt automatiserad leverantörsfakturahantering

Så här fungerar det att skanna fakturor med vår tjänst:

  • Du får en särskild fakturaadress dit dina leverantörer skickar sina pappersfakturor
  • Vi tar emot dina leverantörsfakturor
  • Fakturorna kontrolleras och förbereds för skanning
  • Fakturorna skannas med topputrustning
  • De skannade fakturorna mejlas dig i pdf-format
  • Fakturorna arkiveras enligt bokföringslagen


5,90:-/faktura

  Allmänna villkor »

Jag vill veta mer om BL Skanning »

 


skanna dina fakturor enkelt och smidigt

Kontakta mig


Varför ska jag skanna mina fakturor?

En allt större andel av de fakturor som upprättas i dag är digitala redan från början. Det handlar huvudsakligen om e-fakturor (edi-fakturor) och pdf-fakturor men även andra format förekommer. Vid affärer i samband med offentligt upphandling är det från och med 1 juli 2019 till och med ett krav att leverantören skickar e-fakturor till den upphandlande myndigheten. 

Digitalisering av pappersfakturorna

Myndighetskrav och den digitala trenden till trots utgör pappersfakturor dock fortfarande en betydande del och i princip alla företag får regelbundet leverantörsfakturor i pappersformat från ett antal leverantörer  –  vare sig man vill det eller inte. I normalfallet är svaret inte, vilket förklaras av att digitala leverantörsfakturor har den fördelen att det köpande företaget kan få in dem direkt i ekonomisystemet för vidare hantering.

Genom att skanna dina inkommande pappersfakturor gör du dem digitala och möjliga att lyfta in direkt i ditt ekonomisystem utan manuell hantering. Du slipper lägga tid på att knappa in uppgifter manuellt (och ofta dubbelt) och på att sortera fakturor i rätt pärm, mm. Med skanning minimerar du dessutom risken för fel i samband med registrering av fakturor. 

Helt automatiserad hantering av leverantörsfakturor

För dig som regelbundet tar emot pappersfakturor och vill effektivisera ditt leverantörsfakturaflöde är BL Skanning en prisvärd och effektiv lösning. Dina leverantörer skickar sina pappersfakturor till en särskild fakturaadress, vilket innebär att du inte behöver behandla pappersfakturan alls. Vi skannar fakturan och mejlar den till dig i pdf-format, och ser även till att fakturan arkiveras enligt kraven i bokföringslagen. 

Att sätta upp och komma igång med vår skanningstjänst går snabbt och smidigt. I den här korta manualen kan du läsa mer om hur det går till.  

Vill du automatisera leverantörsfakturaflödet ytterligare erbjuder vi paketet Tolkning och e-postportal. Då kan du få in dina inskannade leverantörsfakturor direkt i ekonomisystemet för både tolkning och bokföring.