Programbegrepp

 

 • Anläggningsregister

  Ett anläggningsregister är ett register över ett företags anläggningstillgångar med information om bl a anskaffningstidpunkt, gjorda avskrivningar , utrangeringar och försäljningar. Varför anläggningsregister? Varje anläggningstillgång s...

 • Automatiserad bokföring

  Automatiserad bokföring förenklar och spar tid för dig som tidigare gjort mycket av bokföringsarbetet manuellt. Du minimerar dessutom risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och får tid över till att sköta andra delar av din verksamhet. ...

 • Avstämning

  Med avstämning menas en kontroll på kontonivå att balans- och resultatkontona stämmer innan man lämnar ifrån sig eller arkiverar en balansrapport/balansräkning eller en resultatrapport/resultaträkning för en period. Först när avstämningen ...

 • Deklaration

  Oavsett företagsform är deklarationen något som ska lämnas in en gång per år. Men tillvägagångssättet skiljer sig mycket åt beroende på vilken företagsform du har. Aktiebolag som räknas som egna juridiska personer deklareras exempelvis vid andra ti...

 • Digital bokföring

  Digital bokföring underlättar och spar tid för dig som tidigare gjort mycket av redovisningssarbetet manuellt. Du slipper överfulla pärmar med papper, minskar risken för fel och får mer tid över till att sköta andra delar av din verksamhet. För...

 • Digital inlämning årsredovisning Bolagsverket

  Bolagsverket fick 2016 i uppdrag av regeringen att göra det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt. Tjänsten öppnades för användning i mars 2018. Att arbeta med digital inlämning av årsredovisning i våra program Våra program ...

 • Hämta fler