Automatiserad bokföring

Automatiserad bokföring förenklar och spar tid för dig som tidigare gjort mycket av bokföringsarbetet manuellt. Du minimerar dessutom risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och får tid över till att sköta andra delar av din verksamhet. 

Vad är automatiserad bokföring?

Genom maskininlärning/ Artificiell Intelligens (AI) kan ett bokföringsprogram lära sig av tidigare data och därefter förutsäga information och ge förslag baserat på historisk data. Träffsäkerheten hos maskinen/roboten blir bättre allteftersom tiden går och den får mer data att bearbeta – tills den är i det närmaste hundraprocentig. För dig som bokför innebär detta en smidigare och säkrare arbetsprocess där risken att bokföra fel minskar drastiskt.      

Tolkningsrobot läser dina leverantörsfakturor 

Med vår tjänst Tolkning automatiserar du och får en snabbare process vid registrering av leverantörsfakturor. För dig som använder en leverantörsreskontra passar BL Tolkning perfekt – detta oavsett om det gäller ett företag eller en redovisningsbyrå. BL Tolkning bygger på Artificiell Intelligens där maskinen/roboten lär sig att tolka dokumentet och extrahera affärsinformationen. Utifrån tolkningen genererar funktionen basuppgifter och ett konteringsförslag som du (eventuellt) justerar och sedan godkänner. Konteringsförslagen blir bättre och mer precisa för varje tolkning och justering.  

För att kunna använda Tolkning behöver du köra BL Leverantör i molnet

Automatiserad bokföring med Digitala Företaget

Digitala Företaget är en app för automatiserad bokföring. I appen sköter du alltifrån fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm. Din redovisningsbyrå får sedan in allt material digitalt och de bokför och återrapporterar till dig. Ett arbetssätt där bokföringen automatiseras underlättar med andra ord samarbetet mellan dig som företagare och din redovisningsbyrå.


Kontakta mig

Jag vill veta mer om BL:s lösningar för automatiserad bokföring!

Namn *

e-post *

Telefon *

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »