Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Jag är fåmansföretagare och har inget deklarationsprogram. Finns några verktyg för att beräkna utdelningsutrymme på BL Info Online?

Ja, det finns en excelkalkyl där du enkelt kan räkna ut utdelningsutrymmet för kvalificerade andelar i fåmansföretag – både för innevarande år och retroaktivt sedan reglerna infördes. I kalkylen tas hänsyn både till huvudregeln och förenklingsregeln, och du kan även få fram hur stor lön du behöver ta ut för att få använda det lönebaserade utrymmet. Har du komplicerade förhållanden med t ex emissioner i bolaget rekommenderar vi dock vårt skatteprogram BL Skatt.