Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Kan man få hjälp med beräkningar av t ex semester eller utdelningsutrymme i Frågeservice?

Vi hjälper inte till med beräkningar eller utredningar, men svarar på faktafrågor så att du själv kan göra beräkningarna t ex med hjälp av de excelkalkyler som finns på BL Info Online.